Stabilisera klimatet – utmaningar och lösningar

Dokumentation från IPCC-seminarium den 12 maj 2014

SMHI arrangerade i samarbete med Naturvårdsverket och Energimyndigheten den 12 maj ett halvdagsseminarium om IPCC:s rapport om åtgärder och styrmedel för minskad klimatpåverkan (WG3). I dokumentationen kan du ta del av reflektioner och nyckelbudskap från forskningens analys av vad som krävs för att bromsa och stabilisera den pågående temperaturökningen.

Seminariet avslutades med redovisning av och diskussion om pågående insatser för minskad klimatpåverkan i svenska regioner och kommuner. En dialog om den viktiga kopplingen mellan lokala resultat och internationella förhandlingslösningar avslutade arrangemanget.

Se föreläsningar och paneldiskussioner nedan.

Inledning - Lars Bärring/SMHI

Lars Bärring, klimatexpert SMHI. Svensk kontaktpunkt för FNs klimatpanel och ledare av den svenska delegationen vid IPCCs beslutsmöten i Yokohama och Berlin

Max två grader – fortsatt möjligt?

Lars J Nilsson, professor i Miljö- och Energisystem, Lunds universitet. Medlem i den svenska delegationen som deltog i IPPC:s beslutsmöte i Berlin, april 2014.

Nationella, regionala och internationella styrmedel


Thomas Sterner, professor i Miljöekonomi, Handelshögskolan i Göteborg. Huvudförfattare till kapitlet om styrmedel i IPCCs tredje delrapport från 2014.

Minska utsläppen i Sverige och EU – möjligheter och utmaningar?

Eva Jernbäcker, klimatexpert Naturvårdsverket och Tobias Persson, enhetschef Energimyndigheten.

Diskussion: Styrning mot klimatmål – erfarenheter och lärdomar hittills.

Thomas Sterner, Lars J Nilsson, Eva Jernbäcker och Tobias Persson.

Paneldiskussion: Klimatomställning och hållbar tillväxt

Om klimatomställning som en del av hållbar tillväxt. ”Co-benefits” – kan vi räkna med det inom både näringsliv och offentlig sektor? Finns det vetenskapliga bevis för att åtgärder både stärker den ekonomiska tillväxten och minskar klimatrisker?

I panelen:

  • Per Klevnäs, Stockholm Environment Institute. Projektledare för ”New Climate Economy”, ett internationellt samarbete som ska belägga nyttan av klimatåtgärder.
  • Maria Sunér Flemming, ansvarig för Energi- och Klimatfrågor på branschorganisationen Svenskt Näringsliv
  • Nina Ekelund, programdirektör för Hagainitivet. Ett företagsnätverk som nyligen lagt fram en rapport om lönsamt klimatarbete inom näringslivet.

Paneldiskussion: (Nya) klimatpolitiska arenor – städer, regioner & kommuners roll

IPCC lyfter fram vikten av nya arenor där utsläppsminskningar nås. Diskussion med representanter som verkar på svenska ”arenor” med långtgående ambitioner.

I panelen:

  • Björn Sigurdsson, klimatstrateg, Uppsala kommun. Kommunen antog i februari ett nytt miljö- och klimatprogram med sikte på kraftigt minskade utsläpp till 2050.
  • Yvonne Träff, miljöstrateg Lidköpings kommun. Kommunen har antagit en ”Plan för energi och klimat” som fungerar som en katalysator för klimatåtgärder i bred samverkan med många olika aktörer.
  • Markku Rummukainen, professor i klimatologi, Lunds universitet och rådgivare inom Klimatsamverkan Skåne.

Sammanfattning: ekonomijournalist och moderator Åsa Julin i samtal med Anders Turesson, huvudsekreterare i regeringens Miljöforskningsberedning

Om behovet av tillit till ”grön tillväxt” och hur regionala/lokala insatser spelar in till internationella klimatförhandlingar.