Nyhetsarkiv - IPCC Focal Point

IPCC bjuder in fler svenska experter

FNs klimatpanel IPCC ska ta fram en sjätte utvärderingsrapport. Nu söker klimatpanelen, via sina nationella kontaktpunkter, efter experter inom en rad områden till ett möte där huvudrapporten ska formas.

Senast uppdaterad:

IPCC bjuder in fler svenska experter

FNs klimatpanel IPCC ska ta fram en specialrapport om klimatförändring, ökenutbredning, markförstöring, hållbar markanvändning, matsäkerhet och växthusgasers flöden i landekosystem. Nu söker klimatpanelen, via sina nationella kontaktpunkter, efter experter inom en rad områden till ett möte där …

Senast uppdaterad:

Så ska Parisavtalet träda i kraft

I december 2015 enades världens länder i Paris om ett globalt klimatavtal. För att avtalet ska träda i kraft måste det ratificeras i respektive land. Nyligen tog två av de länder som släpper ut mest växthusgaser detta steg; Kina och USA. ”Det för oss en bra bit närmare målet”, menar Markku …

Senast uppdaterad:

FNs klimatpanel tar fram nya specialrapporter

Som en direkt följd av förhandlingarna vid COP21 i Paris, och det nya globala klimatavtalet, ska FNs klimatpanel IPCC redan till 2018 ta fram en specialrapport. Rapporten ska beskriva effekter av en global uppvärmning på 1,5 grader, utifrån ett antal scenarier med olika nivåer av utsläpp av …

Senast uppdaterad:

Hoesung Lee är ny ordförande för FNs klimatpanel IPCC

Vid FNs klimatpanels (IPCCs) möte i Dubrovnik valdes Hoesung Lee från Sydkorea till ny ordförande. 

Senast uppdaterad:

Så påverkas klimatet om utsläppen av växthusgaser minskar

Nu finns ytterligare ett klimatscenario för Europa och Sverige fritt tillgängligt på SMHIs webbplats. Klimatscenarier visar hur klimatet påverkas av halten växthusgaser i atmosfären och är viktiga underlag för beslutsfattare.
- Scenarierna ger underlag för att planera och ta beslut både om hur …

Senast uppdaterad:

Chatta om klimatets förändring

Har du frågor om klimat och klimatförändring? Den 3 november svarar experter på frågor om klimatet i en chatt som arrangeras av SMHI och Naturvårdsverket.

Senast uppdaterad:

Dokumenterat från IPCC-seminarium

I anslutning till IPCCs tredje klimatrapport arrangerades ett seminarium på temat Stabilisera klimatet – utmaningar och lösningar. Nu finns inspelning och dokumentation från seminariet som hölls den 12 maj.

Senast uppdaterad:
År
Månad