Nyhetsarkiv - IPCC Focal Point

IPCC söker experter till möte om kortlivade klimatpåverkande gaser (SLCF)

Sverige har möjlighet att nominera experter till IPCCs expertmöte om kortlivade klimatpåverkande gaser (SLCF). Mötet kommer att hållas i Geneve, Schweiz den 28-31 maj 2018. Sista dag för att nominera är den 5 mars.

Senast uppdaterad:

Möjlighet att granska IPCC:s specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning

FN:s klimatpanel arbetar med en specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning. Rapporten ska vara färdig i början av oktober 2018. Nu skickas rapporten ut på en andra granskningsrunda.

Senast uppdaterad:

Nytt underlag till rapportering av växthusgasutsläpp

FN:s klimatpanel IPCC arbetar med flera rapporter, bland annat en metodrapport som reviderar riktlinjer för inventering av nationella utsläpp av växthusgaser. Gemensam metodik underlättar att kunna följa upp utsläppens utveckling och effekten av utsläppsminskande åtgärder både nationellt och …

Senast uppdaterad:

Riksdagsledamöter får ökad kunskap om IPCC

På temat ”FN:s klimatpanel IPCC – bryggan mellan forskning och politiken” kommer SMHI den 8 november att informera riksdagsledamöter i en så kallad riksdagsbriefing om IPCC och dess kommande rapporter.

Senast uppdaterad:

Ett steg närmare en specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning

Idag avslutar FN:s klimatpanel, IPCC, det tredje författarmöte om specialrapporten om 1,5 graders global uppvärmning. Under veckan har ett hundratal forskare och experter gått igenom runt 13 000 inskickade kommentarer på rapporten. Arbetet har varit intensivt och författarna är nu färdiga att …

Senast uppdaterad:

Sverige värd för IPCC:s författarmöte om 1,5 graders global uppvärmning

Den 23 oktober inleder FN:s klimatpanel, IPCC, det tredje författarmötet om specialrapporten om 1,5 graders global uppvärmning. IPCC förser beslutsfattare över hela världen med kunskapsunderlag om klimatet och hundratals forskare och experter medverkar i framtagningen av IPCC:s rapporter. Sverige …

Senast uppdaterad:

Bidra till IPCC:s sjätte utvärderingsrapport om klimatförändringar, AR6

Nu kan du som är intresserad ansöka om att medverka i arbetet med FN:s klimatpanels (IPCC:s) sjätte stora rapport (AR6). Din intresseanmälan behövs senast den 20 oktober.

Senast uppdaterad:

SMHIs experter på FNs klimatmöte i Montreal

FNs klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) ska förse världens beslutsfattare med kunskapsunderlag om klimatet. Just nu håller IPCC möte i Montreal för att diskutera och besluta om klimatpanelens arbete, bland annat de nya rapporter som ska tas fram. Från SMHI, som är nationell …

Senast uppdaterad:

Bidra till FNs klimatpanels (IPCC) specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning

Sedan oktober 2016 pågår ett intensivt arbete inom FNs klimatpanel (IPCC) med att ta fram en specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning. Författarnas första utkast av rapporten kommer nu att vara föremål för extern granskning av experter som inte deltar i skrivandet. Om du vill vara med och …

Senast uppdaterad:

FNs klimatpanel håller författarmöte i Sverige i höst

I oktober kommer ett författarmöte med ett 100-tal internationella klimatforskare och klimatexperter att hållas i Sverige. Mötet i Sverige är ett led i FNs klimatpanels (IPCCs) arbete med att ta fram en specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning.

Senast uppdaterad:
År
Månad