Nyhetsarkiv - IPCC Focal Point

Effekter, anpassning och sårbarhet för klimatförändringar

Över 250 vetenskapliga författare från mer än 60 länder träffas den 20-25 januari 2019 i Durban, Sydafrika. Det är det första mötet för huvudförfattarna till en kommande rapport från FN:s klimatpanel IPCC.

Senast uppdaterad:

Var med och granska IPCC:s specialrapporter

FN:s klimatpanel IPCC arbetar just nu med att ta fram två specialrapporter; en om klimatförändringar och marken, samt en om klimatförändringar, havet och kryosfären. Det är nu dags för en andra granskningsomgång och experter som vill delta i granskningen är välkomna att anmäla sitt intresse för att …

Senast uppdaterad:

Det vi gör nu är viktigt för framtidens klimat

IPCC och SMHI sänder live från konferensen Nordic Conference on Climate Change Adaptation den 24 oktober 2018.

Senast uppdaterad:

En halv grad gör stor skillnad

Den 8 oktober presenterade FN:s klimatpanel IPCC sin specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning. Den pekar på stora skillnader i konsekvenser vid 1,5 graders global uppvärmning jämfört med 2 graders global uppvärmning. Huvudbudskapet är att redan en 1,5 graders global uppvärmningen får …

Senast uppdaterad:

Snart presenteras IPCC:s specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning

Den 8 oktober 2018 offentliggör FN:s klimatpanel IPCC specialrapporten om 1,5 graders uppvärmning. Här i Sverige kommer SMHI som nationell kontaktpunkt för IPCC att presentera rapporten på ett webbsänt event kl 08.30-10.30 tillsammans med Naturvårdsverket, Energimyndigheten och Miljö- och …

Senast uppdaterad:

Var med och expertgranska IPCC:s metodrapport om inventering av växthusgaser

I maj 2019 ska FN:s klimatpanel IPCC ta ställning till metodrapporten ”2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories”, som avser en revidering av 2006 års riktlinjer för nationella inventeringar av växthusgaser. Metodrapporten ska läggas fram för beslut av IPCC …

Senast uppdaterad:

Var med och granska IPCC:s specialrapport

I september 2019 ska FN:s klimatpanel IPCC:s specialrapport "Klimatet och marken" vara klar. Utkastet till rapporten finns nu tillgängligt för expertgranskning. Granskningen är en viktig kvalitetssäkrande del i framtagandet av IPCC-rapporter.

Senast uppdaterad:

Var med och granska IPCC:s specialrapport

I september 2019 ska FN:s klimatpanel IPCC:s specialrapport "Klimatet, haven och kryosfären" vara klar. Utkastet till rapporten finns nu tillgänglig för expertgranskning. Granskningen är en viktig kvalitetssäkrande del i framtagandet av IPCC-rapporter.

Senast uppdaterad:

Trettioårs-jubilerande IPCC håller möte i Paris

Just nu håller FN:s klimatpanel IPCC möte i Paris för att diskutera och besluta om klimatpanelens arbete. På agendan finns bland annat ekonomi, arbetssätt och avrapportering från det pågående arbetet med IPCC:s rapporter. Från SMHI, som är nationell kontaktpunkt för IPCC, finns Lena Lindström och …

Senast uppdaterad:

IPCC söker experter till möte om kortlivade klimatpåverkande gaser (SLCF)

Sverige har möjlighet att nominera experter till IPCCs expertmöte om kortlivade klimatpåverkande gaser (SLCF). Mötet kommer att hållas i Geneve, Schweiz den 28-31 maj 2018. Sista dag för att nominera är den 5 mars.

Senast uppdaterad:
År
Månad