Nyhetsarkiv - IPCC Focal Point

Snart presenteras IPCC:s specialrapport om Haven och kryosfären i ett förändrat klimat

Under två år har FN:s klimatpanel IPCC arbetat med att sammanställa en specialrapport om Haven och kryosfären (den del av jordens yta och atmosfären som består av is och snö) i ett förändrat klimat. Rapporten är en sammanställning av det aktuella globala vetenskapliga kunskapsläget.

Senast uppdaterad:

Seminarium om IPCC:s specialrapport om Klimatförändringar och marken

Den 2 september arrangerar KSLA i samarbete med SMHI, Chalmers, Focali, IEA Bioenergy och SIANI ett seminarium om IPCC:s senaste specialrapport om Klimatförändringar och marken.

Senast uppdaterad:

Ny rapport från IPCC behandlar sambandet mellan klimatförändringar och marken

IPCC:s specialrapport om klimatförändringar och marken beslutades den 7 augusti i Geneve. Den handlar om klimatförändringar och ökenspridning, markförstöring, hållbar markanvändning, livsmedelsförsörjning samt flöden av växthusgaser i landbaserade ekosystem. Rapporten är en del av IPCC:s …

Senast uppdaterad:

Snart presenteras IPCC:s specialrapport om klimatförändringar och marken

Nu ska IPCC:s specialrapport om klimatförändringar och marken bli klar – efter två års arbete. Den 26 augusti går klimatpanelen genom rapportens sammanfattning. Resultatet offentliggörs den 8 augusti.

Senast uppdaterad:

IPCC har uppdaterat riktlinjer för växthusgaser

FN:s klimatpanel IPCC har idag presenterat en uppdatering av sin metodrapport om riktlinjer för utsläppsinventering. Riktlinjerna används av länder för att uppskatta respektive lands utsläpp och upptag av växthusgaser. Den uppdaterade metodrapporten förbättrar transparensen och …

Senast uppdaterad:

IPCC söker experter

I oktober håller FN:s klimatpanel IPCC ett möte där den sammanfattande syntesrapporten för IPCC:s sjätte utvärderingscykel ska formas. Nu söker klimatpanelen, via sina nationella kontaktpunkter, efter experter inom en rad områden.

Senast uppdaterad:

Hur ska växthusgaser mätas och redovisas?

Utsläppen av växthusgaser påverkar klimatet och genom Parisavtalet har världens länder enats om att begränsa klimatförändringen genom att minska utsläppen. FN:s klimatpanel IPCC reviderar nu en metodrapport för att ensa sättet att mäta och redovisa länders utsläpp av växthusgaser.

Senast uppdaterad:

Var med och granska IPCC:s rapport om klimatförändringen

I april 2021 ska FN:s klimatpanel IPCC färdigställa den första av tre huvudrapporter, ”Den naturvetenskapliga grunden om klimatförändringen", som tillsammans utgör panelens sjätte stora kunskapsutvärdering. Redan nu finns det första utkastet till rapporten tillgängligt för expertgranskning. …

Senast uppdaterad:

På gång - 2019 års metodrapport för inventering av nationella utsläpp av växthusgaser

I maj 2019 släpper FN:s klimatpanel IPCC en metodrapport med reviderade riktlinjer för inventering av nationella utsläpp av växthusgaser.

Senast uppdaterad:

IPCC:s specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning - nu finns sammanfattning på svenska

Under två års tid har hundratals experter från hela världen samarbetat för att ta fram IPCC:s specialrapport som handlar om global uppvärmning på 1,5 grader. Nu finns en svensk översättning av rapportens sammanfattning för beslutsfattare att ladda ner på SMHIs webbplats.

Senast uppdaterad:
År
Månad