Nyhetsarkiv - IPCC Focal Point

Konferens om Biologisk mångfald, klimatförändringar och samhällsomställning

Problemen är globala, men många av de åtgärder som behöver genomföras är nationella och lokala. 21 oktober 2020 arrangerar därför Naturvårdsverket en svensk konferens som lyfter resultat från IPBES (The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) och …

Senast uppdaterad:

Förändringar i IPCC:s tidsplaner på grund av COVID19-pandemin

Även IPCC:s  Arbetsgrupp II gör förändringar i sin tidsplan för rapporten ”Effekter, anpassning och sårbarhet” på grund av COVID19-pandemin. I genomsnitt flyttas datumen i tidsplanen fram cirka fyra månader på grund av den nuvarande krissituationen.

Senast uppdaterad:

Förlängd tidsfrist till 5 juni för kommentarer till IPCC:s Arbetsgrupp 1

På grund av COVID-19-pandemin har IPCC förlängt tidsfristen för inlämning av kommentarer på utkastet till Delrapport 1 "Den vetenskapliga grunden" till fredagen den 5 juni 2020. (Det tidigare datumet var söndagen den 26 april 2020.)

Senast uppdaterad:

Var med och granska IPCC:s kommande rapport: ”Den vetenskapliga grunden”

I april 2021 ska FN:s klimatpanel IPCC färdigställa rapporten "Den vetenskapliga grunden”, som är den första av tre huvudrapporter inom panelens sjätte stora kunskapsutvärdering (AR6). Nu finns möjlighet för experter och medlemsländer att granska det andra utkastet av rapporten. Detta är en …

Senast uppdaterad:

IPCC söker chef för TSU:s sekretariat inför den kommande syntesrapporten

Syntesrapporten (SYR AR6) är en sammanställning av de rapporter som ingår i the Sixth Assessment Report (AR6) med beräknad utgivning 2022. IPCC söker nu en chef för SYR TSU:s sekretariat (Technical Support Unit).

Senast uppdaterad:

IPCC Working Group III söker chef för TSU

Tjänsten omfattar det övergripande operativa, administrativa och finansiella ansvaret för TSU (Technical Support Unit) vid IPCC:s Working Group III.

Senast uppdaterad:

Antarktis smältande isar påverkar Sveriges havsnivåer

IPCC:s senaste specialrapport om havet och kryosfären i ett förändrat klimat ligger till grund för SMHIs pågående arbete med att uppdatera beräkningar och tjänster gällande havsnivåer runt Sveriges kuster, något som är viktigt för bland annat samhällsplanerare. 

Senast uppdaterad:

Seminarium om IPCC:s specialrapport om havet och kryosfären i ett förändrat klimat

Den 28 oktober arrangerar Sveriges Meteorologiska Sällskap, Stockholms universitet och SMHI ett seminarium om IPCC:s senaste specialrapport om havet och kryosfären i ett förändrat klimat. 

Senast uppdaterad:

Ny specialrapport från IPCC: Havet och kryosfären i ett förändrat klimat

Havet och kryosfären (de frusna delarna av planeten) spelar en avgörande roll för livet på jorden. IPCC betonar i sin senaste specialrapport att det brådskar, både när det gäller utsläppsminskningar och anpassningsåtgärder. Haven har blivit varmare, surare och mindre produktiva. Smältande glaciärer …

Senast uppdaterad:

Snart presenteras IPCC:s specialrapport om Haven och kryosfären i ett förändrat klimat

Under två år har FN:s klimatpanel IPCC arbetat med att sammanställa en specialrapport om Haven och kryosfären (den del av jordens yta och atmosfären som består av is och snö) i ett förändrat klimat. Rapporten är en sammanställning av det aktuella globala vetenskapliga kunskapsläget.

Senast uppdaterad:
År
Månad