Dokumenterat från workshop om klimattjänster

Klimattjänster i Sverige var temat på en workshop med nationella myndigheter och svenska forskare inom klimattjänsteområdet. Workshopen fungerade som uppstartsmöte för dialog mellan de deltagande organisationerna. Mötet hölls den 5-6 maj på CEC, Lunds universitet, och arrangerades av SMHI. Dokumentation för dagen finns nu presenterad.

Dokumentation från workshopen

hela agendan finns till höger på denna sida

WHAT IS MEANT BY CLIMATE SERVICES? DEFINITIONS AND USES
Markku Rummukainen (184 kB, PDF) – CEC (Lund University)

LEARNING FROM OTHER DIALOGUES AND EXPERIENCE
Roger Street (807 kB, PDF)– Technical Director for Adaptation Science at UKCIP (from link)


CLIMATE SERVICES AT SMHI
Lena Lindström/ Niclas Hjerdt/ Sten Lindell/ Elin Sjökvist (1,6 MB, pdf) – SMHI
What is available? And how?


TWO EXAMPLES OF INVESTIGATIONS ABOUT USERS/PROVIDERS OF CLIMATE SERVICES IN SWEDEN
Terese Göransson (341 kB, pdf) – Mapping of CS providers and purveyors in Sweden and the Netherlands
Matilda Håkansson – Klimattjänster – användbarhet för beslutsfattande om klimatanpassning på lokal nivå (Master thesis, Lund University)


FUTURE RESEARCH ON CLIMATE SERVICES – JPI CLIMATE, H2020 AND NATIONAL FUNDING
Linda Bergqvist Ampel (865 kB, PDF)– Formas


 KICK-OFF PRESENTATION BEFORE GROUP DISCUSSIONS
CLIMATE SERVICES AND ADAPTION IN HORIZON 2020

Cecilia Wyser (591 kB, PDF) – Pussel Klimatkonsult, on behalf of SMHI financed by VINNOVAs call ”Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020”