Dokumenterat från IPCC-seminarium

I anslutning till IPCCs tredje klimatrapport arrangerades ett seminarium på temat Stabilisera klimatet – utmaningar och lösningar. Nu finns inspelning och dokumentation från seminariet som hölls den 12 maj.

IPCCs tredje arbetsgrupp släppte den 13 april sin rapport ”Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change” i Berlin, Tyskland.

SMHI arrangerade i samarbete med Naturvårdsverket och Energimyndigheten den 12 maj ett halvdagsseminarium om IPCC:s rapport om åtgärder och styrmedel för minskad klimatpåverkan. I dokumentationen kan du ta del av reflektioner och nyckelbudskap från forskningens analys av vad som krävs för att bromsa och stabilisera den pågående temperaturökningen.

Seminariet avslutades med redovisning av och diskussion om pågående insatser för minskad klimatpåverkan i svenska regioner och kommuner. En dialog om den viktiga kopplingen mellan lokala resultat och internationella förhandlingslösningar avslutade arrangemanget.