SIMAIR - nyhetsarkiv

Bättre luftkvalitet i Sverige år 2030 – men fortfarande problem i några städer

Luftföroreningar är ett problem i flera svenska tätorter. En ny studie om luftkvalitet i 38 städer visar att luftkvaliteten kommer att förbättras avsevärt till år 2030, men i de mest belastade trafikmiljöerna kommer det att krävas kraftfulla …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nu lanseras SIMAIRs nya användarsida

Du besöker nu en ny webbsida riktad till dig som är SIMAIR-användare. Här kan du enkelt nå inloggningssidor, få aktuell information samt vägledning i hur du utför dina luftkvalitetsberäkningar.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SIMAIR underlag för Smålandskommuners rapportering

SMHI har utfört beräkningar med SIMAIR-väg åt Jönköpings läns Luftvårdsförbund som ett led i rapporteringen till Datavärdskapet för luftkvalitet.

Publicerad: Senast uppdaterad: