SIMAIR - nyhetsarkiv

Kvalitetsförbättring av SIMAIR-väg

Det pågår ett kontinuerligt arbete med att öka kvaliteten i SIMAIRs beräkningar. En förbättring har nu införts, vilket får till följd att du nu får något högre halter av kvävedioxid i SIMAIRs beräkningar än tidigare.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Scenarioår 2030 nu tillgängligt

Nu är scenarioår 2030 tillgängligt i SIMAIR. Du kan nu göra beräkningar för PM10, NO2 och bensen och studera haltnivåerna i din kommun avseende utsläppsscenariot till år 2030.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Bättre luftkvalitet i Sverige år 2030 – men fortfarande problem i några städer

Luftföroreningar är ett problem i flera svenska tätorter. En ny studie om luftkvalitet i 38 städer visar att luftkvaliteten kommer att förbättras avsevärt till år 2030, men i de mest belastade trafikmiljöerna kommer det att krävas kraftfulla …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nu lanseras SIMAIRs nya användarsida

Du besöker nu en ny webbsida riktad till dig som är SIMAIR-användare. Här kan du enkelt nå inloggningssidor, få aktuell information samt vägledning i hur du utför dina luftkvalitetsberäkningar.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SIMAIR underlag för Smålandskommuners rapportering

SMHI har utfört beräkningar med SIMAIR-väg åt Jönköpings läns Luftvårdsförbund som ett led i rapporteringen till Datavärdskapet för luftkvalitet.

Publicerad: Senast uppdaterad: