SIMAIR - nyhetsarkiv

Inbjudan till kurs i SIMAIR

Den 5 november anordnas i Norrköping en kurs i SIMAIR för dig som är ny användare eller för dig som vill fräscha upp dina kunskaper. Teori varvas med praktiska övningar.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Rapportera modelldata senast 30 juni

Den 30 juni är sista datum för svenska kommuner att rapportera modelldata för luftkvalitet. Du kan med fördel använda SIMAIR och basår 2013 i dina beräkningar. På Referenslaboratoriets webbsida finns en guide hur du kan gå till väga, med exempel från SIMAIR.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nu lanseras basår 2013

Basårsproduktionen i SIMAIR har snabbats upp och nu lanseras basår 2013. Detta kan du med fördel använda om du exempelvis ska rapportera kommuners beräkningar till Datavärdskapet för Luftkvalitet, vilket ska göras senast 30 juni.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Basår 2011 och 2012 tillgängligt

Nu har du möjlighet att utföra beräkningar för basår 2011 och 2012 i SIMAIR. Senare i år kommer även basår 2013 att lanseras.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Bensen för 2012 nu tillgängligt

Sedan tidigare är basåret för 2012 lanserat för PM10 och NO2. Bakgrundshalterna av bensen har nu kvalitetskontrollerats och således kan du nu även utföra beräkningar av bensen för 2012 i SIMAIR.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Byt karta i SIMAIR

Kanske har din kommun en bättre karta än standardkartan som finns i SIMAIR? Till en låg kostnad kan vi uppdatera ditt användarkonto i SIMAIR med den nya kartan.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Inbjudan till kurs i SIMAIR

Den 8 april anordnas en kurs i SIMAIR på SMHI i Norrköping för dig som är ny användare eller för dig som vill fräscha upp kunskaperna. Kursen varvar teori och övningar där du får du lära dig hur SIMAIR-väg fungerar och hur …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Lösning på Java-problem

Med den senaste uppdateringen av Java (7.51) kan det uppstå problem med att logga in i SIMAIR. Så här kan du lösa problemet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Kvalitetsförbättring av SIMAIR-väg

Det pågår ett kontinuerligt arbete med att öka kvaliteten i SIMAIRs beräkningar. En förbättring har nu införts, vilket får till följd att du nu får något högre halter av kvävedioxid i SIMAIRs beräkningar än tidigare.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Scenarioår 2030 nu tillgängligt

Nu är scenarioår 2030 tillgängligt i SIMAIR. Du kan nu göra beräkningar för PM10, NO2 och bensen och studera haltnivåerna i din kommun avseende utsläppsscenariot till år 2030.

Publicerad: Senast uppdaterad: