SIMAIR - nyhetsarkiv

Basår 2011 och 2012 tillgängligt

Nu har du möjlighet att utföra beräkningar för basår 2011 och 2012 i SIMAIR. Senare i år kommer även basår 2013 att lanseras.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Bensen för 2012 nu tillgängligt

Sedan tidigare är basåret för 2012 lanserat för PM10 och NO2. Bakgrundshalterna av bensen har nu kvalitetskontrollerats och således kan du nu även utföra beräkningar av bensen för 2012 i SIMAIR.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Byt karta i SIMAIR

Kanske har din kommun en bättre karta än standardkartan som finns i SIMAIR? Till en låg kostnad kan vi uppdatera ditt användarkonto i SIMAIR med den nya kartan.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Inbjudan till kurs i SIMAIR

Den 8 april anordnas en kurs i SIMAIR på SMHI i Norrköping för dig som är ny användare eller för dig som vill fräscha upp kunskaperna. Kursen varvar teori och övningar där du får du lära dig hur SIMAIR-väg fungerar och hur …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Kvalitetsförbättring av SIMAIR-väg

Det pågår ett kontinuerligt arbete med att öka kvaliteten i SIMAIRs beräkningar. En förbättring har nu införts, vilket får till följd att du nu får något högre halter av kvävedioxid i SIMAIRs beräkningar än tidigare.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Scenarioår 2030 nu tillgängligt

Nu är scenarioår 2030 tillgängligt i SIMAIR. Du kan nu göra beräkningar för PM10, NO2 och bensen och studera haltnivåerna i din kommun avseende utsläppsscenariot till år 2030.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Bättre luftkvalitet i Sverige år 2030 – men fortfarande problem i några städer

Luftföroreningar är ett problem i flera svenska tätorter. En ny studie om luftkvalitet i 38 städer visar att luftkvaliteten kommer att förbättras avsevärt till år 2030, men i de mest belastade trafikmiljöerna kommer det att krävas kraftfulla …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nu lanseras SIMAIRs nya användarsida

Du besöker nu en ny webbsida riktad till dig som är SIMAIR-användare. Här kan du enkelt nå inloggningssidor, få aktuell information samt vägledning i hur du utför dina luftkvalitetsberäkningar.

Publicerad: Senast uppdaterad: