Uppdatering i basår 2013 och 2014

Basår 2013 och 2014 i SIMAIR har reviderats vad gäller regional bakgrundshalt av NO2. Detta får till följd att det regionala bidraget av NO2 blir något lägre, särskilt i sydligaste Sverige.

Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetsarbete av SIMAIR. En felaktighet har upptäckts som påverkar Europabidraget av NO2 för basår 2013 och 2014.

Detta har nu åtgärdats och korrekta halter har lästs in i SIMAIR (1 februari 2016).

Vi hoppas att ni har överseende med detta.

Hur påverkas mina resultat?

Om du utför en beräkning i SIMAIR av basår 2013 eller 2014 efter 1 februari 2016 kommer du att få något lägre regional bakgrundshalt av NO2, vad gäller Europabidraget, jämfört med tidigare.

Påverkan är störst i sydligaste Götaland, där årsmedelhalten minskas uppåt 2-3 µg/m3. För norra Götaland och norrut är påverkan liten/marginell.