SIMAIR3 – utveckling av ett nytt och förbättrat modellsystem för luftkvalitet

Nu pågår utveckling av en ny version av modellsystemet SIMAIR som bygger på en helt ny teknisk plattform. Med det nya systemet, kallat SIMAIR3, kommer kommuners kontroll av luftkvalitet att förenklas och förbättras ytterligare.

SIMAIR är ett webbaserat system som hjälper kommuner, luftvårdsförbund och andra aktörer att enkelt och kostnadseffektivt utvärdera tätortsluften.

Utvecklingen av SIMAIR3 innebär en helt ny modern teknisk plattform som skapar många nya möjligheter och förenklar kontrollen av luftkvalitet i kommuner.

Nedan kan du ta del av frågor och svar om denna utveckling.

Vad är SIMAIR3?

SIMAIR3 innebär nästa generations SIMAIR som bygger på en helt ny tekniskt plattform utvecklad av SMHI.

SIMAIR3 inkluderar funktionaliteterna som finns i SIMAIR2, men med en mer modern och flexibel teknisk plattform samt ett förbättrat användargränssnitt.

Några av förbättringarna är följande:

  • Mer intuitivt och lättanvänt användargränssnitt – SMHI kommer även att ta hjälp av en service designer så att verktyget blir ännu mer lättanvänt för användarna
  • Beräkningar med NORTRIP – en förbättrad modell för vägtrafikens slitagepartiklar
  • SIMAIR för sällananvändare – steg-för-steg-guide för beräkningar i SIMAIR
  • Förbättrad hantering av bakgrundsfält och källfördelning
  • Bättre hantering av byggnader – en separat databas för byggnadshöjder införs, så att användare kan få med sig denna oberoende av vilket basår som väljs för beräkningarna
  • GIS-export i SIMAIR-korsning
  • Förbättrad och mer flexibel visualisering
  • Möjlighet att exportera och importera EDBer till ett GIS-kompatibelt format
  • Bättre hantering av spridningsmodellen OSPM för gaturum, så att resultat fås i receptorpunkter

Utvecklingen av SIMAIR3 finansieras av SMHI, Trafikverket och Naturvårdsverket.

När lanseras SIMAIR3?

Preliminärt kommer SIMAIR3 att lanseras under våren 2021. Om du ingår i referensgruppen kommer du ha möjlighet att testa verktyget under utvecklingsfasen. Vid intresse att delta i referensgruppen, kontakta SMHI enligt kontaktinformationen längst ned på sidan.

I samband med lanseringen kommer det även erbjudas kurser i SIMAIR3.

Även efter lanseringen kommer SIMAIR3 att utvecklas och förbättras efter användarnas behov och synpunkter, med möjlighet att succesivt lansera nya funktionaliteter och moduler.

Kommer SIMAIR3 kosta extra att använda?

Licensavgiften för SIMAIR3 kommer att baseras på samma prismodell som SIMAIRs befintliga licensavgifter vad gäller SIMAIR-väg och SIMAIR-korsning.

Dock kan extra avgifter tillkomma (som optioner) om det lanseras nya moduler/funktionaliteter som inte finns i dagsläget.

Hur kommer utvecklingen av SIMAIR3 att ske?

Utvecklingen av SIMAIR3 kommer att göras modulärt och inkrementellt.

Modularitet ska förenkla möjligheten att lätt kunna testa och driftsätta delar av systemet vid behov, i första hand under nyutvecklingsprocessen, men också i framtiden när nya funktioner implementeras eller att teknologi behöver bytas ut för att behålla plattformen i ett modernt skick.

Inkrementell utveckling ska möjliggöra för användaren att testa delar av systemet oftare under utvecklingsgången så användbarhetskraven fångas och kontrolleras hela tiden. På så sätt kommer användarnas behov kontinuerligt att fångas upp, och prioriteras under utvecklingens gång.