SIMAIR användardagar på SMHI

Den 26-27 oktober samlades användare av luftmiljösystemet SIMAIR från hela landet i Norrköping. Dag ett bestod av ett späckat schema av föreläsningar varvat med frågestund och mingel. Fokus låg på att presentera nyheter i SIMAIR2, där framförallt ett nytt gränssnitt har utvecklats. Dag två innehöll ett antal praktiska övningar i SIMAIR2.

Föreläsningsdagen bjöd på olika aspekter av luftkvalitetsmodellering. Presentationer av SMHI, Trafikverket och Naturvårdsverket blandades med exempel på praktiska tillämpningar från kommuner. Ett antal nyheter presenterades.

Förbättrat användargränssnitt

En ny version av SIMAIR, kallad SIMAIR2, har nu lanserats som innehåller en rad förbättringar.

– SIMAIR2 har ett modernt och användarvänligt användargränssnitt, men också nya funktionaliteter. Exempelvis finns nu möjlighet för användarna att studera effekter av trafikkö för luftkvaliteten i trafikmiljöer, säger Stefan Andersson, produktchef för SIMAIR på SMHI. 

– Under nästa år kommer dessutom urbant haltbidrag finnas presenterat uppdelat på de viktigaste utsläppskällorna. Dessutom kommer vi då att implementera en förbättrad modell för att beskriva emissioner från vägtrafikens slitagepartiklar och vägdamm. Men den nya modellen kommer det bli möjligt mer detaljerat undersöka olika åtgärders effekter på luftmiljön.

Endagskurs med praktiska övningar

Den andra dagen vigdes åt praktiska övningar, både enskilt och i grupp. Här fick användarna bekanta sig med det nya gränssnittet och öva på att göra spridningsberäkningar för olika situationer.

En av de 20-talet deltagare var Umeå kommun.

– Umeå har ett åtgärdsprogram för kvävedioxid. I detaljplanutredningar samt i arbetet med åtgärdsprogram och uppföljningar använder vi SIMAIR, förklarar Annika Söderlund, chef för miljöplanering i Umeå kommun, som var en av deltagarna.

– SIMAIR-dagarna gav mig många nya kontakter och ökad kunskap om beräkningsmodellen. Ett önskemål på framtida utveckling som vi har är att man i systemet ska kunna lägga in beräknade korrektionsfaktorer för att få bättre överenstämmelse med mätningar, avslutar Annika. 

Ta del av presentationerna från användardagen

I högerspalten finns alla presentationer tillgängliga från användardagarna.