Problem med Java för vissa användare

Den senaste tiden har det varit problem för användare att använda SIMAIR på grund av säkerhetsinställningar i Java. En manuell lösning finns. Det pågår även ett arbete både kortsiktigt och långsiktigt för att komma till rätta med dessa problem.

Problemen grundar sig i att SIMAIR-koden använder Java. På grund av problem i säkerhetsinställningar i Java har SIMAIR inte fungerat tillfredställande för vissa användare.

Det finns en manuell lösning på problemet som vi rekommenderar att du till att börja med testar.

Om detta inte hjälper kan du alltid kontakta SIMAIRs support.

Kortsiktig lösning

En kortsiktig lösning håller på att arbetas fram som innebär att SIMAIR blir certifierat av Java.

Förhoppningen är att denna lösning ska innebära att användarna inte behöver göra några manuella säkerhetsinställningar.

Tidplanen för denna lösning är att det ska vara klart under november 2014.

Långsiktig lösning

En ny version av SIMAIR, SIMAIR 2.0, håller på att utvecklas. I den nya versionen kommer SIMAIR att få ett snyggare och mer lättanvänt gränssnitt, samtidigt som de flesta av Java-problemen kommer att byggas bort.

Den nya versionen av SIMAIR kommer preliminärt att lanseras i slutet av 2015.