Nya vägnät – en av nyheterna för basår 2014 i SIMAIR

Förra året snabbades basårsproduktionen upp i SIMAIR och nu lanseras basår 2014. Nytt för i år är bland annat att vägnäten har uppdaterats och att det finns speciella emissionsdatabaser framtagna för SIMAIR-korsning. Basår 2014 kan med fördel användas för kommuners rapportering av data till datavärdskapet för luftkvalitet.

Produktionen av basåret 2014 är slutförd, vilket innebär att du nu har möjlighet att utföra beräkningar i SIMAIR för detta år.

I det nya basåret ingår bakgrundshalter, meteorologi samt emissionsdatabaser (vilket inkluderar nya vägnät, trafikdata samt uppdaterade emissionsfaktorer) för år 2014.

I dokumentet som du når via högerspalten kan du läsa mer detaljerat vilka förutsättningar som används för basår 2014.

Nya vägnät äntligen här

En av nyheterna är att nya vägnät har införts i emissionsdatabaserna för 2014 i SIMAIR.

– Tidigare användes vägnät från mitten av 2000-talet, men nu är vägnäten uppdaterade för att representera mer aktuella förhållanden. Tanken är att uppdateringsfrekvensen av vägnät ska bli tätare i kommande basårsproduktion, säger Martin Torstensson, projektledare för produktionen av basår 2014.

Notera att SIMAIR i nuläget inte har stöd för de nya hastigheterna (40, 60, 80 km/h etc.), men det kommer i  som planeras att lanseras till årsskiftet 2015-2016.

Emissionsdatabaser för SIMAIR-korsning

Förutom nya vägnät är en annan nyhet är att det nu finns speciella emissionsdatabaser för SIMAIR-korsning (som heter 2014k). Det som skiljer dem från de andra vägnäten är att vissa vägar representeras av två väglänkar, till exempel om de båda körfälten ligger brett isär. Detta ger bättre resultat i SIMAIR-korsning, men skulle ge sämre resultat i SIMAIR-väg, varför det inte införts tidigare.

Rapportering av modelldata senast 30 juni

Kommuner ska rapportera data till svenska datavärdskapet för Luftkvalitet. Detta inkluderar även modelldata.

Rapportering av modelldata ska ske senast 30 juni. En vägledning för rapporteringen, med SIMAIR som exempel, finns på webbsidan för Referenslaboratoriet för tätortsluft – modeller.

E4:ans nya dragning i Uppsala markerat i grönt
En av nyheterna i basår 2014 i SIMAIR är att ett nytt vägnät har införts som bättre representerar nuvarande förhållanden. Exemplet ovan visar det gamla vägnätet (till vänster) och det nya vägnätet (till höger) i Uppsala där E4:ans nya dragning är markerat med grönt. Förstora Bild