Nu lanseras SIMAIRs nya användarsida

En ny webbsida riktad till dig som är SIMAIR-användare finns nu tillgänglig. Här kan du enkelt nå inloggningssidor, få aktuell information samt vägledning i hur du utför dina luftkvalitetsberäkningar.

SIMAIR är ett webbaserat system som hjälper kommuner, luftvårdsförbund och andra regionala aktörer att enkelt utvärdera halterna av luftföroreningar.

På den nya användarwebbsidan finner du länkar till inloggningssidan för samtliga SIMAIR-applikationer; väg, korsning och ved. Där finner du också aktuell information om SIMAIR, vägledningar i hur du utför beräkningar i modellsystemt samt djupare information om SIMAIR och dess olika modeller och databaser.

Samlad information och vägledning

– Den bärande tanken har varit att skapa en tydlig inriktning mot dig som är användare av SIMAIR-systemen i syfte att dina beräkningar ska bli smidigare att genomföra och uppnå en högre kvalitet, säger Hans Backström, produktansvarig för SIMAIR.

Förutom en allmän uppfräschning av utseende och funktion kan framhållas att information om valideringar har införts liksom en avdelning med svar på vanliga frågor (FAQ). Du kan enkelt kontakta oss direkt via e-post om du har en fråga om användning av SIMAIR.

Om du i dagsläget inte är användare av SIMAIR, men är intresserad av att köpa ett abonnemang finner du mer information på produktsidan för SIMAIR.

SIMAIRs användarwebbsida
På SIMAIRs användarwebbsida kan du som är SIMAIR-användare få aktuell information om SIMAIR och vägledning i hur du genomför dina beräkningar.