Nu lanseras basår 2013

Basårsproduktionen i SIMAIR har snabbats upp och nu lanseras basår 2013. Detta kan du med fördel använda om du exempelvis ska rapportera kommuners beräkningar till Datavärdskapet för Luftkvalitet, vilket ska göras senast 30 juni.

Produktionen av basåren 2013 är slutförd, vilket innebär att du nu har möjlighet att utföra beräkningar i SIMAIR för detta år.

I uppdateringen ingår såväl bakgrundhalter, meteorologi samt emissionsdatabaser (vilket inkluderar nya vägnät, trafikdata samt uppdaterade emissionsfaktorer) för dessa år.

I dokumentet som du når via högerspalten kan du läsa mer detaljerat vilka förutsättningar som används för basår 2013.

Nya vägnät kommer senare

Det pågår för tillfället arbete att uppdatera vägnäten i SIMAIR. Detta är något som kommer införas senare i år.

Tillsvidare kan du dock använda Edb 2013 med de gamla vägnäten (vägtrafiken är uppräknad och emissionsfaktorerna representerar 2013 års nivå).

Rapportering av modelldata senast 30 juni

Kommuner ska rapportera data till svenska datavärdskapet för Luftkvalitet. Detta inkluderar även modelldata.

Detta år ska rapportering av modelldata ske senast 30 juni och utformningen är lite annorlunda jämfört med tidigare. Du kan med fördel använda SIMAIRs basår 2013 för denna rapportering.