Nu kan du göra beräkningar för 2015 i SIMAIR

Produktionen av basår 2015 är nu färdigställt i SIMAIR, vilket betyder att du kan utföra beräkningar för kalenderår 2015. Den största nyheten är att de nya vägnäten nu även inkluderar trafikmängder för de större kommunala vägarna.

I det nya basåret ingår bakgrundshalter, meteorologi samt emissionsdatabaser (inklusive nya vägnät, trafikdata samt uppdaterade emissionsfaktorer) för år 2015.

I dokumentet som du når via högerspalten kan du läsa mer detaljerat vilka förutsättningar som används för basår 2015.

Uppdatering för kommunala vägar

Förra året lanserades nya vägnät i SIMAIRs emissionsdatabas (EDB) som ersatte det ca 10 år gamla vägnätet från tidigare EDB:er. Dock fanns trafikmängder enbart för statliga vägar.

– Detta år har vi med hjälp av Trafikverket även fått simulerade trafikmängder för de större kommunala vägarna. När du utför beräkningar är det dock förstås alltid viktigt att du kvalitetsgranskar och uppdaterar samtliga indata, säger Stefan Andersson, produktchef för SIMAIR på SMHI.

Jämförelse mellan EDB 2015 och 2014 för Karlstad
Den största nyheten i basår 2015 i SIMAIR är att vägnätet har uppdaterats, vilket även inkluderar simulerade trafikmängder för kommunala vägar. I basår 2014 fanns enbart trafikmängder för statliga vägar. Exemplet ovan visar den gamla emissionsdatabasen i Karlstad för 2014 (till vänster), medan den högra figuren visar emissionsdatabasen för 2015. Svarta noder visar väglänkar där trafikmängder finns inlagda. Av figurerna framgår att antalet kommunala väglänkar med trafikmängder har ökat markant. Förstora Bild

Ny version av SIMAIR på gång

Användargränssnittet i SIMAIR2
Det nya användargränssnittet SIMAIR2 är snart färdigutvecklat och lanseras innan sommaren. Förstora Bild

Just nu pågår slutskedet i utvecklingen av nya användargränssnittet i SIMAIR, kallat SIMAIR2. Planen är att lansera denna version innan sommaren. Både SIMAIR1 och SIMAIR2 kommer att finnas tillgängliga parallellt under en övergångsperiod fram till och med senhösten.

Notera att SIMAIR1 i nuläget inte har stöd för de nya hastigheterna (40, 60, 80 km/h etc.), men det kommer i SIMAIR2.

Till hösten kommer det hållas en användardag i SIMAIR samt erbjudas kurs i nya SIMAIR2. Håll utkik på SIMAIRs användarwebbsida där inbjudan kommer publiceras inom kort. Om du redan nu vill anmäla dig till användardagen eller kursen, eller vill få en notis när mer information publiceras, skicka ett mejl till Stefan Andersson.

Mer om utveckling av SIMAIR

Vanliga frågor och svar om SIMAIR2

Förändringar i utsläpp från SMED

Emissionerna i de förberäknade bakgrundshalterna i SIMAIR baseras på SMEDs geografiskt fördelade utsläpp till luft. I det nya basåret 2015 kan det vara värt att notera att emissionerna representerar år 2013 jämfört med 2011 för basår 2014.

Dessutom har vissa metodikförbättringar skett i SMEDs Geografiska fördelning. Detta rör främst utsläpp inom energisektorn, nämligen värmeverk och förbränning inom industrin för energiändamål.

Förbättringar har noterats för många kommuner. Notera att för vissa kommuner i SIMAIR har dock emissioner som ligger strax utanför tätortsgränser ibland inte fångats. Exempel på sådana kommuner är Linköping och Norrköping. Påverkan bedöms dock som liten på de urbana bakgrundshalterna i SIMAIR eftersom detta gäller höga skorstensutsläpp i utkanter av tätorter. Till basår 2016 är planen att detta ska åtgärdas.

Mer om SMEDs Geografiska fördelning av utsläpp

Rapportering av modelldata senast 30 juni

Kommuner ska rapportera data till svenska datavärdskapet för Luftkvalitet. Detta inkluderar även modelldata.

Rapportering av modelldata ska ske senast 30 juni. En vägledning för rapporteringen, med SIMAIR som exempel, finns på webbsidan för Referenslaboratoriet för tätortsluft – modeller.