Förbättrade emissionsdatabaser i SIMAIR

Just nu pågår utveckling av en ny och förbättrad version av SIMAIR, kallad SIMAIR2. Den nya versionen innebär främst ett förbättrat användargränssnitt, men möjliggör också förbättringar i emissionsdatabaserna.

SIMAIR2 planeras att preliminärt lanseras under våren 2016. Nedan följer en sammanfattning av förbättringarna i emissionsdatabaserna.

Vägklassning

Tidigare användes en aggregerad kombination. I SIMAIR2 kommer följande dimensioner att finnas för klassificering av en väg:

  • Område (Landsbygd/tätort)
  • Hastighet (30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 och 130 km/h)
  • Vägtyp (Motortrafikled, 4-fältsväg, Motorväg 4-fält, Vanlig Väg, Mötesfri Landsväg, Mötesfri Motortrafikled)
  • Funktionell Vägklass (0-9)

Dessa dimensioner styr vilket emissionsfaktor som används för varje fordon vid en given tidpunkt.

Notera att alla kombinationer av dessa inte är möjliga, även om fler finns än i tidigare version av SIMAIR.

Huruvida en viss kombination kommer att vara tillgänglig för att väljas avgörs av huruvida det finns minst ett (fordon för den aktuella vägen)  som har emissionsfaktorer för kombinationen.

Fordon

Fordonen kommer att vara samma som tidigare i SIMAIR. Däremot kommer det att bli lättare för SMHI att definiera nya fordon. Det kommer dock att vara friare att välja fordonssammansättning än i tidigare version av SIMAIR.

Tidsvariation

I tidigare version av SIMAIR användes en aggregerad typ av tidsvariation för trafiken (kallades trafikvariationstyp). Denna var ej särskilt informativ eller lätt att förstå.

För SIMAIR2 kommer tidsvariation att kunna sättas per fordon. Viktigt att känna till är att tidsvariationen styr köhanteringen, vilket också blir per fordon. Defaultvärden kommer att finnas för orginal-EDBer, men användaren kan skapa egna tidsvariationer.