Bensen för 2012 nu tillgängligt

Sedan tidigare är basåret för 2012 lanserat för PM10 och NO2. Bakgrundshalterna av bensen har nu kvalitetskontrollerats och således kan du nu även utföra beräkningar av bensen för 2012 i SIMAIR.