Basår 2011 och 2012 tillgängligt

Nu har du möjlighet att utföra beräkningar för basår 2011 och 2012 i SIMAIR. Senare i år kommer även basår 2013 att lanseras.

Produktionen av basåren 2011 och 2012 är slutförd, vilket innebär att du nu har möjlighet att utföra beräkningar i SIMAIR för dessa år.

I uppdateringen ingår såväl bakgrundhalter, meteorologi samt emissionsdatabaser (vilket inkluderar trafikdata samt uppdaterade emissionsfaktorer) för dessa år.

I dokumentet som du når via högerspalten kan du läsa mer detaljerat vilka förutsättningar som används för de olika basåren.

2013 blir tillgängligt senare i år

Basårsproduktionen i SIMAIR kommer att snabbas upp och nu pågår arbete med produktionen av basår 2013.

Detta basår kommer att lanseras senare detta år – håll utkik på SIMAIRs användarwebbsida.

Rapportering av modelldata

Kommuner ska rapportera data till svenska datavärdskapet för Luftkvalitet. Detta inkluderar även modelldata.

Detta år ska rapportering av modelldata ske senast 30 juni och utformningen är lite annorlunda jämfört med tidigare. På Referenslaboratoriet för tätortsluft – modellers webbsida kommer du senare under våren att kunna få vägledning i hur du går till väga vid rapportering av modelldata.