Användarbeskrivning av SIMAIR2

Nu finns en användarbeskrivning tillgänglig för nya användargränssnittet för SIMAIR, kallat SIMAIR2.