Typiskt klimat för olika platser på jorden

Hur temperaturen och nederbörden varierar över året skiljer sig åt vid olika områden på jorden. Vid en specifik plats på jorden återkommer liknande variationer vid olika tider på året ungefär på samma sätt från år till år. På detta sätt kan olika platser sägas ha sitt eget klimat.