Tidplan för basåret 2008

Det nya basåret för SIMAIR 2008 kommer att vara färdigt under våren. Planen är nu att basåret ska finnas tillgängligt för alla användare i mitten av maj.

Nytt för basåret 2008 är att det presenteras i koordinatsystemet SWEREF-99, till skillnad från de tidigare basåren som visas i RT90. Den största förändringen är att användarna måste välja basår vid inloggningen. SWEREF-99 är sedan ett par år tillbaka Sveriges officiella referenssystem, som utvecklats bland annat för att passa modernare tillämpningar som GPS.

En annan nyhet är att kartorna får ett nytt och modernare utseende.

Försenade indata

På grund av försenade leveranser av indata från Trafikverket kommer basåret 2008 inte vara komplett vid lanseringen i maj. Nya vägdata från Trafikverket dröjer ytterligare, varför vi väljer att konvertera 2007 års vägdatabas till det nya koordinatsystemet för att användas i basåret 2008.

Vägdatabasen kommer att uppdateras med 2008 års värden så snart data från Trafikverket finns tillgängliga. Om du har frågor om detta vänligen kontakta David Segersson (011-495 8259).