Sista chansen: Två kurser i luftkvalitetsmodellering

Den fjärde och femte november anordnas två kurser i luftkvalitetsmodellering. Den första ges av Referenslaboratoriet för tätortsluft – modeller och syftar till att ge ovana modellanvändare en grundläggande genomgång av teorin nödvändig för en bra modellberäkning. Dagen därpå ger SMHIs affärsavdelning en kurs där användningen av modellsystemet SIMAIR lärs ut. Sista anmälningsdag är 24 oktober.

En god luftkvalitet är viktig för både människors hälsa och för at minska belastningen på ekosystem. Sveriges kommuner är ansvariga att kontrollera den urbana luftkvaliteten, vilket kan göras med mätningar och/eller modellberäkningar. Luftkvalitetsmodeller har många fördelar och kan användas istället för, eller som ett kostnadseffektivt komplement till mätningar.

Kursens innehåll

I höstens första kurs (4 november) får ovana modellanvändare och användare som vill börja använda luftkvalitetsmodeller chansen att lära sig och skapa en förståelse för den grundläggande teori som ligger bakom en bra luftkvalitetsberäkning. 

För den som önskar använda SIMAIR i sitt fortsatta arbete kan teorierna tas till praktisk handling under den SIMAIR-kurs som anordnas nästföljande dag (5 november). Till SIMAIR-kursen är även vana användare som vill fräscha upp eller förbättra sina kunskaper välkomna.

Program för respektive kurs (som ges fristående från varandra) finns i kursinbjudan i högerspalten.

Anmäl dig till kursen

För mer information och anmälan till en eller båda kurserna kontakta:

Sofi Holmin-Fridell, kursledare
Telefon: 011 - 495 84 28
​Skicka e-post