Rapport från användardagarna

I mitten av november träffades SIMAIR-användare från hela landet på SMHI i Norrköping för att få mer information om SIMAIR och utbyta erfarenheter. Användardagarna innehöll såväl demonstrationer som fördjupad information om systemet och framtidsvisioner, med ett tydligt fokus på nätverkande.

smhi höst

SIMAIR-användardagarna ägde rum den 17-18 november. Användare från hela landet samlades för att ta del i vad som händer med SIMAIR-systemet. Örjan Asplund från Trafikverket gav lysande exempel på hur SIMAIR kan användas i luftmiljöarbetet, både för kartläggning och för framtagning av åtgärder. Vid en annan programpunkt berättade forskningsavdelning på SMHI om förbättringar i BUM, den spridningsmodell som ligger till grund för bakgrundshalterna i SIMAIR.

Föredragen varvades med demonstrationer, bland annat av Batch-beräkningar, samt diskussioner om stort och smått som rör luftmiljö och SIMAIR.

Efterfrågad kurs

Under användardagarna framkom önskemål om en introduktionskurs till SIMAIR-verktyget. Nu finns möjlighet att anmäla sig till ett kurstillfälle den 9 februari på SMHI.

Program och anmälan