Publikationsverktyg för webben

Aktuella och historiska luftkvalitetsdata blir lättillgängliga för allmänheten och andra intressenter med Airviros publikationsverktyg för webben.

Airviros publikationsverktyg för webben gör det möjligt att presentera föroreningshalter på ett enkelt och lättförståeligt sätt i form av interaktiva grafer och tabeller.
 
Verktyget är inte begränsat till föroreningshalter och meteorologiska data, utan kan hantera vilken sorts data som helst som lagras som en tidsserie. Ett exempel kan vara vattenståndsdata från hamnar eller vattendrag, emissionsdata från industrier, mätningar av pollenhalter eller badtemperaturen från den lokala badplatsen.

Publikationsverktyget kopplas till en databas, och så fort databasen uppdateras med ny information så uppdaters också publikationsverktyget och informationen blir snabbt och smidigt tillgänglig för allmänheten och andra intressenter.

Falu kommuns luftkvalitetsmätningar
Falu kommun använder Airviro för att publicera aktuella och historiska luftkvalitetsdata på webben. Förstora Bild

Skräddarsydda presentationer

Utseendet och innehållet på sidan där informationen visas skräddarsys efter kundens behov. Använd en beprövad standardlösning eller specialdesigna din egen presentation. Välj vilka insamlade parametrar som ska visas, filtrera bort felaktiga data och bestäm utseendet på tabeller och grafer. Verktyget kan anpassas till att smälta in i en befintlig hemsida.

Exportera rapporter och grafer

Eftersom de data som visas i publikationsverktyget ligger sparade i Airviros kraftfulla tidsseriedatabas kan data enkelt laddas ner i form av till exempel tidsserier eller högupplösta grafer direkt till Excel, textformat eller Pdf-format.

Om Airviro

Publikationsvektyget är en del av Airviro-systemet. Airviro är ett webbaserat luftmiljösystem utvecklat av SMHI och Apertum IT AB. Airviro är ett integrerat system som hanterar tidsserier, emissionsinventarier och spridningsmodellering. Airviro har utvecklats kontinuerligt sedan 1990 och har idag användare över hela världen.

Mer information om Airviro finns på .