Nytt SIMAIR under utveckling

SIMAIR kommer att få ett modernt och mer användarvänligt gränssnitt. Den nya versionen som planeras till årsskiftet 2015-2016 bygger vidare på SIMAIRs koncept, men med avsevärda förbättringar.

När modellsystemet SIMAIR lanserades 2005 blev det för första gången enkelt att undersöka luftkvaliteten inom en tätort utan att behöva göra storskaliga, tunga beräkningar. Gränssnittet har överlag fungerat bra, men i dag finns det helt andra möjligheter att designa gränssnitt och det ställs också andra krav från användarna.

”SIMAIR 2” under utveckling

Under 2015 pågår ett stort arbete med att förnya SIMAIR. Projektet går under arbetsnamnet SIMAIR2. Projektledaren Christian Asker har en tydlig vision.

- SIMAIR2 bygger vidare på SIMAIR, men innehåller förändringar av gränssnittet baserat på våra egna och våra kunders erfarenheter och synpunkter, berättar Christian.

Färre klick när funktioner integreras

Användarna kommer att kunna göra samma slags beräkningar som tidigare, men med färre klick. I det nuvarande gränssnittet byter man mellan olika flikar för att t ex redigera en väglänk och därefter beräkna dess halter. I SIMAIR2 ligger alla dessa funktioner på en enda sida, med en stor karta som utgångspunkt.

- Användaren kan markera en väg och sedan välja mellan att bland annat beräkna halter eller redigera vägens egenskaper, säger Christian.

SIMAIR-familjen flyttar in under samma tak

I dagsläget består SIMAIR-familjen av tre applikationer med lite olika användningsområden; SIMAIR Väg, SIMAIR Korsning och SIMAIR Ved. I SIMAIR2 kommer all funktionalitet att samlas inom en och samma applikation.

- De kunder som abonnerar på SIMAIR Korsning eller Ved kommer att ha tillgång till områdesberäkning som har samma funktionalitet som tidigare. Men för att underlätta för användaren kommer områdesberäkningen ske med en interaktiv steg-för-steg guide, berättar Christian.

Förändringar i det underliggande systemet

Projektet SIMAIR2 innebär framförallt förändringar av användargränsnittet, men vissa uppdateringar görs även av det underliggande systemet. Modellen som beskriver trafikköer på en väg uppdateras. Driften av SIMAIR-systemet kommer också att förenklas genom små ändringar i strukturen i emissionsdatabaserna.