Ny modul för avancerade trafikplatser

I SIMAIR-ved finns en lokal trafikmodell som även passar väl för studier av luftkvalitet i avancerade former av vägnätet. Exempel på tillämpningar är då korsningar eller då väglänkar ligger nära varandra och samverkar eller då den geometriska formen på vägen är betydelsefull. Det finns nu möjlighet att använda denna modell som kallas SIMAIR-korsning.

I bilderna nedan har SIMAIR väg respektive korsning använts för samma trafikplats.

simair korsning_väg
Beräkningar för en trafikplats med SIMAIR väg.
simair korsning_korsning
Beräkningar för samma trafikplats med SIMAIR korsning.

SIMAIR väg är lämplig att använda för:

  • gaturum
  • öppna vägar (nära vägen)

SIMAIR korsning är lämplig att använda för:

  • öppna vägar och vägkorsningar (även för områden en bit bort från vägen)
  • områden där samverkan mellan flera linjekällor är betydelsefull