Kurs om luftkvalitetsmodellering som stöd för åtgärdsprogram

Reflab – modeller bjuder in till en endagskurs om luftkvalitetsmodellering som stöd för åtgärdsprogram den 22 oktober 2015 på SMHI i Norrköping.

Modellberäkningar är ett effektivt sätt att kontrollera luftkvalitet och kan användas istället för eller som komplement till mätningar. Referenslaboratoriet för tätortsluft – modeller erbjuder en kurs med syfte att belysa hur luftkvalitetsmodeller kan användas i arbetet med åtgärdsprogram. Föreläsningar varvas med diskussioner med syfte att lära av varandra.

När & var: 22 oktober 2015, kl. 09:30 – 16:00, på SMHI i Norrköping (Folkborgsvägen 17).

Deltagaravgift: Kursen kostar 2500 kr inkl. lunch. Anmälan senast 15/10

Program

09.30 – 10.00 Registrering och kaffe. Samling i receptionen.
10.00 – 10.30 Introduktion
10.30 – 11.00 Lagar och krav gällande åtgärdsprogram (Helena Sabelström, Naturvårdsverket)
11.10 – 11.40 Erfarenheter från arbetet med åtgärdsprogram i Umeå kommun (Andreas Forsgren och Isak Brändström, Umeå kommun)
11.40 – 12.30 Lunch
12.30 – 13.00 Kartläggning av luftkvalitet
13.00 – 13.30 Hur kan modeller användas för prognoser och effekter av åtgärder?
13.30 – 14.00 Hur kan modeller användas för prognoser och effekter av åtgärder? – Exempel från Linköping (Caroline Rydholm, Linköping kommun och Lars Gidhagen, SMHI)
14.00 – 14.30 Fika
14.30 – 14.45 Källfördelning med hjälp av modellering
14.45 – 15.45 Gruppdiskussion kring erfarenheter av olika åtgärder för bättre luftkvalitet
15.45 – 16.00 Sammanfattning och avslutning

För anmälan och frågor om kursen kontakta:

Heléne Alpfjord

Tel 011 – 495 83 45

E-post helene.alpfjord@smhi.se

Anmälan är bindande. Reflab/SMHI förbehåller sig rätten att ställa in kursen vid för få anmälda.