Förbättrad modell presenteras på internationell konferens

Forskare från SMHI kommer att presentera nya framsteg på den internationella konferensen Harmo-14, som äger rum i Grekland den 2-6 oktober. Det är uppdateringen av BUM-modellen, som beräknar urbant haltbidrag till SIMAIR, som ska lyftas fram.

I början av oktober deltar forskare från SMHI i Harmo-14; den fjortonde internationella konferensen ”Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes”. Syftet med konferensen är att stärka användandet av spridningsmodeller i luftvårdsarbetet.

Bättre beskrivning av urbant haltbidrag

Vid en tidigare Harmo-konferens presenterade SMHI modellsystemet SIMAIR, som används för kontroll av luftkvaliteten i 150 städer i Sverige. Sedan dess har SMHIs luftmiljöforskare uppdaterat den modell som beräknar urbant haltbidrag till SIMAIR, och det är detta som kommer att redovisas på konferensen i oktober.

- Den nya modellen tar bättre hänsyn till påverkan från det kalla klimatet i Sverige, och beräkningarna har korrigerats för att representera stadsmiljöer, berättar forskaren Stefan Andersson, och fortsätter:
- Detta har visat sig förbättra säsongsvariationen av halterna och därmed ge bättre överensstämmelse med mätdata.

Ta del av resultaten

Resultaten har tidigare presenterats i en SMHI-rapport:

Känslighetsanalys, vidareutveckling och validering av SIMAIRs urbana spridningsmodell BUM