Basåret 2008 är färdigt för beräkningar i SIMAIR

Nu har SIMAIR uppdaterats med bakgrundshalter, meteorologiska data och trafikdata för basåret 2008. Det nya materialet bjuder på flera förändringar jämfört med tidigare basår.

Den mest synliga förändringen jämfört med tidigare basår är att kartorna i SIMAIR har fått ett nytt utseende.

- Vi har ändrat färgerna samt lagt till vissa byggnader och större vägar för att det ska bli ännu lättare att navigera på kartan, säger Christian Asker som är teknisk systemförvaltare.

En annan förändring är att hanteringen av punktkällor i den urbana miljön har förbättrats.

Ny inloggning

Koordinatsystemet som används till det nya basåret är SWEREF-99, till skillnad från tidigare basår som varit i RT90. SWEREF-99 är sedan ett par år tillbaka Sveriges officiella referenssystem, utvecklat bland annat för att passa modernare tillämpningar såsom GPS.

Basår 2007 och äldre kommer inte att konverteras till SWEREF-99. Detta innebär att användaren redan vid inloggningen till SIMAIR väg får välja vilket basår som ska användas för beräkningarna.

Använder 2007 års vägdatabas

Väl inloggad i SIMAIR kommer användare inte att märka någon skillnad med anledning av koordinatbytet. Men på grund av försenade leveranser av indata från Trafikverket och Vectura innehåller det nya basåret 2007 års vägdatabas.

- Nya vägdata dröjer ytterligare, och därför har vi valt att konvertera 2007 års vägdatabas till det nya koordinatsystemet för att använda i basåret 2008, berättar Christian Asker och fortsätter:
- Vägdatabasen kommer att uppdateras med 2008 års värden när data från Trafikverket och Vectura finns tillgängliga.

Lokala vägdatabaser äldre än basår 2007 som användaren har skapat behöver läsas in i det nya systemet.

- Kontakta vår support för att få hjälp med att konvertera äldre vägdatabaser, hälsar Christian Asker.