SMHI Varningar

Beskrivning av varningsläget

Snöbyar drar in från Östersjön över Götalands ostkust i den nordostliga vinden. Längs Smålandskusten tidvis kraftiga. Från morgonen blir vinden mer nordlig och de kraftigaste snöbyarna väntas istället beröra Öland. Vi har även kulingvarning för de södra och östra farvattnen samt Skagerack. Låg temperatur i kombination med vind gör att det finns risk för måttlig till svår nedisning av fartyg i isfria delar av Bottenhavet, Ålandshav, norra, mellersta och sydöstra Östersjön samt Finska viken, Rigabukten, Vänern och Kattegatt. Varning för höga flöden i Helge å 1,5 mil nedströms sjön Möckeln. Flödet är under avtagande.Publicerade varningar

Kattegatt

Varning klass 1 nedisning

Kattegatt

Risk för måttlig nedisning från tidig morgon måndag.Vänern

Varning klass 1 nedisning

Vänern

Risk för måttlig nedisning.Kronobergs län,västra delen

Varning klass 1 höga flöden

Helge å

Klass 1-flöden 1,5 mil nedströms utflödet ur sjön Möckeln. Flödet ligger på varningsnivå till slutet av veckan.Södra Östersjön

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s)

Södra Östersjön

Norr och väster om Bornholm nordost tidvis 14 m/s.Kalmar län utom Öland

Varning klass 1 snöfall

Kalmar län utom Öland

Sent i kväll ökar intensiteten på snöbyarna som drar in från Östersjön. Under natten 5-10 cm nysnö, störst mängder närmast kusten. Måndag morgon blir vinden mer nordlig och snöfallet förskjuts österut.Sydöstra Östersjön

Varning klass 1 nedisning

Sydöstra Östersjön

Risk för måttlig nedisning.Kalmar län,Öland

Varning klass 1 snöfall

Kalmar län,Öland

Under måndagen snöbyar som kan ge 5-15 cm nysnö. Störst mängder väntas längs Ölands västkust.Mellersta Östersjön

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s)

Mellersta Östersjön

Natt mot tisdag nordost 15 m/s, högst på norra delen.

Varning klass 1 nedisning

Mellersta Östersjön

Risk för måttlig nedisning. Risk för svår nedisning från måndag kväll.Norra Östersjön

Varning klass 1 nedisning

Norra Östersjön

Risk för måttlig nedisning. Risk för svår nedisning från sen eftermiddag måndag.

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s)

Norra Östersjön

Natt mot tisdag nordost 15 m/s.Rigabukten

Varning klass 1 nedisning

Rigabukten

Risk för måttlig nedisning i isfria områden. Risk för svår nedisning från måndag kväll.Finska viken

Varning klass 1 nedisning

Finska viken

Risk för måttlig nedisning i isfria områden. Risk för svår nedisning från måndag eftermiddag.Ålandshav

Varning klass 1 nedisning

Ålandshav

Risk för måttlig nedisning. Risk för svår nedisning från måndag kväll.

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s)

Ålandshav

Natt mot tisdag nordost 14 m/s.Södra Bottenhavet

Varning klass 1 nedisning

Södra Bottenhavet

Risk för måttlig nedisning i isfria områden. Risk för svår nedisning från måndag morgon.

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s)

Södra Bottenhavet

Från eftermiddagen nordost 15 m/s, högst på västra delen.Norra Bottenhavet

Varning klass 1 nedisning

Norra Bottenhavet

Risk för måttlig nedisning i isfria områden. Risk för svår nedisning från måndag morgon.

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s)

Norra Bottenhavet

Från eftermiddagen nordost 15 m/s, högst på västra delen.Norra Kvarken

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s)

Norra Kvarken

I kväll nordost 15 m/s, i natt något avtagande.Bottenviken

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s)

Bottenviken

I kväll, på södra delen, nordost 15 m/s, i natt något avtagande.Totalt 21 utfärdade varningar