SMHI Varningar

Beskrivning av varningsläget

Gräsbrandfaran är fortsatt stor i främst Gävleborg och nordligaste Uppland.Publicerade varningar

Uppsala län, Upplandskusten

Risk Gräsbrand

Uppsala län, Upplandskusten

Torsdag eftermiddag är det stor risk för gräsbränder.Gävleborgs län inland

Risk Gräsbrand

Gävleborgs län inland

Torsdag eftermiddag är det, i snöfria områden, stor risk för gräsbränder.Gävleborgs län kustland

Risk Gräsbrand

Gävleborgs län kustland

Torsdag eftermiddag är det, i snöfria områden, stor risk för gräsbränder.Totalt 3 utfärdade varningar