SMHI Varningar

Beskrivning av varningsläget

Över Norrland förekommer en del snöfall, tyngdpunkten väntas över de östra delarna och här kan det komma större mängder fram till och med söndag kväll. Kulingvarningar gäller för flera farvatten i samband med lågtryck sydväst om Skandinavien. Lågt vattenstånd väntas i Sydvästra Östersjön under natten mot söndag. Flödena ligger på klass 1-nivå i Byälven, Upperudsälven, nedre delarna av Timsälven, Kolbäcksån och Fyrisån, Arbogaån med biflöden samt nedre delen av Hällestaån och biflödet Emmaån.Publicerade varningar

Skagerack

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s)

Skagerack

Kommentar: Natt till söndag, i södra delen, väst 15 m/s. Söndag morgon avtagande. Söndag eftermiddag i södra delen väst 14-17 m/s.Kattegatt

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s)

Kattegatt

Kommentar: Lördag kväll väst eller sydväst 15 m/s. Söndag morgon tillfälligt avtagande. Frampå dagen syd eller sydväst 14-19 m/s.Öresund

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s)

Öresund

Kommentar: Från natt mot söndag syd eller sydväst tidvis 14 m/sBälten

Varning klass 1 kuling (18-24 m/s)

Bälten

Kommentar: Sydväst 15 m/s. Söndag morgon avtagande. Från förmiddag syd eller sydväst 14-19 m/s.Sydvästra Östersjön

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s)

Sydvästra Östersjön

Kommentar: Sydväst 15 m/s. Söndag morgon avtagande. Frampå dagen syd eller sydväst 14-17 m/s.

Varning klass 1 lågt vattenstånd

Sydvästra Östersjön

När: Från sen lördag kväll till söndag morgon Var: I farleden Nivå: Ca -60 cm i RH 2000 Kommentar: -Södra Östersjön

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s)

Södra Östersjön

Kommentar: Från lördag kväll omkring sydväst tidvis ca 15 m/s.Sydöstra Östersjön

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s)

Sydöstra Östersjön

Kommentar: Natt mot söndag sydväst ca 15 m/s.Mellersta Östersjön

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s)

Mellersta Östersjön

Kommentar: Öster om Gotland, syd eller sydost tidvis 15 m/s. Lördag kväll avtagande. Från söndag förmiddag sydväst åter tidvis 15 m/s.Norra Östersjön

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s)

Norra Östersjön

Kommentar: Syd eller sydost tidvis 15 m/s. Natt till söndag avtagande.Rigabukten

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s)

Rigabukten

Kommentar: Sydost 15 m/s. Sent lördag kväll avtagande.Västra Götalands län,inre Dalsland

Varning klass 1 höga flöden

Upperudsälven med biflöden.

Var: Upperudsälven med biflöden. När: Flödet stiger fortfarande och förväntas ligga över klass 1-nivå under hela nästa vecka (vecka 51). Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Långvarigt regn samt höga vattennivåer i sjöarna. Kommentar: Kulmen väntas under slutet av vecka 51.Ålands hav

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s)

Ålands hav

Kommentar: Sydost tidvis kuling 14 m/s. Sent lördag kväll avtagande.Västmanlands län

Varning klass 1 höga flöden

Nedre delen av Kolbäcksån.

Var: Nedre delen av Kolbäcksån. När: Varningen gäller från lördag och under vecka 51. Typ av vattendrag: Medelstort. Orsak: Långvarigt regnande och höga vattenstånd i sjöarna. Kommentar: Flödet är fortfarande ökande och väntas kulminera under vecka 51.

Varning klass 1 höga flöden

Arbogaån samt Järleån.

Var: Arbogaån samt Järleån. När: Flödet är stigande och förväntas ligga över klass 1-nivå till och med mitten av nästa vecka (vecka 51). Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Långvarigt regn och höga vattennivåer i sjöar. Kommentar:Skärgårdshavet

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s)

Skärgårdshavet

Kommentar: Sydost tidvis 14 m/s. Natt till söndag avtagande.Västra Götalands län,sydväst Vänern

Varning klass 1 höga flöden

Upperudsälven med biflöden.

Var: Upperudsälven med biflöden. När: Flödet stiger fortfarande och förväntas ligga över klass 1-nivå under hela nästa vecka (vecka 51). Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Långvarigt regn samt höga vattennivåer i sjöarna. Kommentar: Kulmen väntas under slutet av vecka 51.Östergötlands län

Varning klass 1 höga flöden

Emmaån och Hällestadsån nedströms Hällestad.

Var: Emmaån och Hällestadsån nedströms Hällestad. När: Kulmen nås under vecka 51 och varningen består den veckan ut. Typ av vattendrag: Medelstort. Orsak: Långvarigt regn och höga sjönivåer. Kommentar:Värmlands län

Varning klass 1 höga flöden

Byälven

Var: Byälven När: Flödet ligger fortsatt på varningsnivå 1 och väntas vara fortsätta vara högt under hela nästa vecka 51. Typ av vattendrag: Stort Orsak: Lång period av nederbörd vilket leder till höga flöden och höga vattennivåer i sjöar. Kommentar: -

Varning klass 1 höga flöden

Nedre delen av Timsälven

Var: Nedre delen av Timsälven När: Flödet förväntas ligga över klass 1-nivå till slutet av denna vecka (vecka 50). Typ av vattendrag: Medelstort Orsak: Lång period av nederbörd vilket leder till höga flöden och höga vattennivåer i sjöar. Kommentar: -

Varning klass 1 höga flöden

Upperudsälven med biflöden.

Var: Upperudsälven med biflöden. När: Flödet stiger fortfarande och förväntas ligga över klass 1-nivå under hela nästa vecka (vecka 51). Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Långvarigt regn samt höga vattennivåer i sjöarna. Kommentar: Kulmen väntas under slutet av vecka 51.Örebro län

Varning klass 1 höga flöden

Nedre delen av Timsälven

Var: Nedre delen av Timsälven När: Flödet förväntas ligga över klass 1-nivå till slutet av denna vecka (vecka 50). Typ av vattendrag: Medelstort Orsak: Lång period av nederbörd vilket leder till höga flöden och höga vattennivåer i sjöar. Kommentar: -

Varning klass 1 höga flöden

Emmaån och Hällestadsån nedströms Hällestad.

Var: Emmaån och Hällestadsån nedströms Hällestad. När: Kulmen nås under vecka 51 och varningen består den veckan ut. Typ av vattendrag: Medelstort. Orsak: Långvarigt regn och höga sjönivåer. Kommentar:

Varning klass 1 höga flöden

Arbogaån samt Järleån.

Var: Arbogaån samt Järleån. När: Flödet är stigande och förväntas ligga över klass 1-nivå till och med mitten av nästa vecka (vecka 51). Typ av vattendrag: Stort vattendrag Orsak: Långvarigt regn och höga vattennivåer i sjöar. Kommentar:Uppsala län utom Upplandskusten

Varning klass 1 höga flöden

Fyrisån.

Var: Fyrisån. När: Flödet börjar kulminera. Klass 1-varningen består under nästa vecka (51). Typ av vattendrag: Medelstort Orsak: Långvarigt regn. Kommentar:Västernorrlands län

Varning klass 1 snöfall

Västernorrlands län

När: Fram till söndag kväll Var: Östra delen av Ångermanland Intensitet: 10-15 cm, lokalt 20 cm Kommentar: Vid kusten inslag av regn eller blötsnöVästerbottens län kustland

Varning klass 1 snöfall

Västerbottens län kustland

När: Lördag kväll till söndag kväll Var: Sydöstra delen Intensitet: 10-15 cm, lokalt 20 cm Kommentar: -Totalt 27 utfärdade varningar