SMHI Varningar

Beskrivning av varningsläget

Risken för bränder i skog och mark är fortsatt lokalt stor runtom i landet, i sydvästra Skåne däremot mycket stor till lokalt extremt stor. Under den senaste veckan har risk för vattenbrist utökats längs flera vattendrag i främst Kalmar and Blekinge län. Grundvattennivåer är låga i både små och stora magasin i Götaland och södra Svealand. För detaljerad information läs mer på https://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/risk-for-vattenbrist.Publicerade varningar

Skåne län utom Österlen

Risk Skogsbrand

Skåne län utom Österlen

När: Torsdag och fredag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor, eller i södra delen mycket stor till lokalt extremt stor. Kommentar: -Skåne län,Österlen

Risk Skogsbrand

Skåne län,Österlen

När: Torsdag och fredag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: -Blekinge län

Risk Skogsbrand

Blekinge län

När: Torsdag och fredag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: -Hallands län

Risk Skogsbrand

Hallands län

När: Torsdag och fredag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor. Kommentar: -Kronobergs län,östra delen

Risk Skogsbrand

Kronobergs län,östra delen

När: Torsdag och fredag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: -Kalmar län,Öland

Risk Skogsbrand

Kalmar län,Öland

När: Torsdag och fredag Var: Norra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar:Gotlands län

Risk Skogsbrand

Gotlands län

När: Torsdag och fredag Var: Norra och södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor till lokalt mycket stor. Kommentar: -Västra Götalands län,Bohuslän och Göteborg

Risk Skogsbrand

Västra Götalands län,Bohuslän och Göteborg

När: Torsdag och fredag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor. Kommentar: -Västra Götalands län,Sjuhäradsbygden och Göta älv

Risk Skogsbrand

Västra Götalands län,Sjuhäradsbygden och Göta älv

När: Torsdag och fredag Var: Västra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar:Västra Götalands län,inre Dalsland

Risk Skogsbrand

Västra Götalands län,inre Dalsland

När: Torsdag och fredag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: -Västra Götalands län,sydväst Vänern

Risk Skogsbrand

Västra Götalands län,sydväst Vänern

När: Torsdag och fredag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar: -Västra Götalands län,norra Västergötland

Risk Skogsbrand

Västra Götalands län,norra Västergötland

När: Fredag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar:Jönköpings län,östra delen

Risk Skogsbrand

Jönköpings län,östra delen

När: Torsdag och fredag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor Kommentar: -Jönköpings län,syd om Vättern

Risk Skogsbrand

Jönköpings län,syd om Vättern

När: Fredag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar:Värmlands län

Risk Skogsbrand

Värmlands län

När: Torsdag och fredag Var: Södra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: -Jämtlands län utom fjällen

Risk Skogsbrand

Jämtlands län utom fjällen

När: Torsdag och fredag Var: Omkring Storsjön och norrut Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: -Västerbottens län kustland

Risk Skogsbrand

Västerbottens län kustland

När: Torsdag och fredag Var: Främst längs kusten Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: -Norrbottens län inland

Risk Skogsbrand

Norrbottens län inland

När: Torsdag och fredag Var: I den nordöstra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor. Kommentar:Norrbottens län kustland

Risk Skogsbrand

Norrbottens län kustland

När: Torsdag och fredag Var: Främst norra delen Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor. Kommentar: -Totalt 19 utfärdade varningar