SMHI Varningar

Beskrivning av varningsläget

Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt mycket stor i större delen av Götaland och Svealand samt även i delar av södra Norrlands kustland. Brandrisken minskar något sent idag i södra Sverige i samband med regn som kommer in. Risken för vattenbrist är stor i främst Götaland, Svealand och södra Norrland. För detaljerad information läs mer på https://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/risk-for-vattenbristPublicerade varningar

Kronobergs län, östra delen

Risk Skogsbrand

Kronobergs län,östra delen

Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor.Kalmar län utom Öland

Risk Skogsbrand

Kalmar län utom Öland

Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor.Kalmar län, Öland

Risk Skogsbrand

Kalmar län,Öland

Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor.Gotlands län

Risk Skogsbrand

Gotlands län

Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor.Västra Götalands län, Bohuslän och Göteborg

Risk Skogsbrand

Västra Götalands län,Bohuslän och Göteborg

Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor.Västra Götalands län, Sjuhäradsbygden och Göta älv

Risk Skogsbrand

Västra Götalands län,Sjuhäradsbygden och Göta älv

Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor.Västra Götalands län, inre Dalsland

Risk Skogsbrand

Västra Götalands län,inre Dalsland

Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor.Västmanlands län

Risk Skogsbrand

Västmanlands län

Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor.Västra Götalands län, sydväst Vänern

Risk Skogsbrand

Västra Götalands län,sydväst Vänern

Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor.Västra Götalands län, norra Västergötland

Risk Skogsbrand

Västra Götalands län,norra Västergötland

Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor.Jönköpings län, västra delen utom syd om Vättern

Risk Skogsbrand

Jönköpings län,västra delen utom syd om Vättern

Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor.Jönköpings län, östra delen

Risk Skogsbrand

Jönköpings län,östra delen

Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor.Jönköpings län, syd om Vättern

Risk Skogsbrand

Jönköpings län,syd om Vättern

Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor.Östergötlands län

Risk Skogsbrand

Östergötlands län

Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor.Värmlands län

Risk Skogsbrand

Värmlands län

Risken för bränder i skog och mark i främst södra delen.Örebro län

Risk Skogsbrand

Örebro län

Risken för bränder i skog och mark är stor.Södermanlands län

Risk Skogsbrand

Södermanlands län

Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor.Stockholms län utom Roslagskusten

Risk Skogsbrand

Stockholms län utom Roslagskusten

Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor.Stockholms län, Roslagskusten

Risk Skogsbrand

Stockholms län,Roslagskusten

Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor.Uppsala län utom Upplandskusten

Risk Skogsbrand

Uppsala län utom Upplandskusten

Risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor.Uppsala län, Upplandskusten

Risk Skogsbrand

Uppsala län,Upplandskusten

Risken för bränder i skog och mark är stor.Dalarnas län utom Dalafjällen

Risk Skogsbrand

Dalarnas län utom Dalafjällen

Risken för bränder i skog och mark i södra Dalarna.Gävleborgs län kustland

Risk Gräsbrand

Gävleborgs län kustland

Risken för bränder i skog och mark är stor i norra delen.Västernorrlands län

Risk Skogsbrand

Västernorrlands län

Risken för bränder i skog och mark är stor.Totalt 24 utfärdade varningar