SMHI Varningar

Beskrivning av varningsläget

På grund av regnet är flödena stigande på många håll. Flödena ligger på varningsnivå i Uvån och i Vanån nedströms sjön Venjanssjön. Varning för höga flöden finns också ute för små vattendrag i ett område som sträcker sig från Siljanområdet ned till norra Värmland, i ett område från norra Dalsland till sydvästra Värmland samt i ett område från sydvästra Dalarna till södra Gävleborg. Flödena väntas ligga på varningsnivåer en bit in i nästa vecka (vecka 43). Risken för vattenbrist omfattar sydöstra Sverige. För detaljerad information läs mer på https://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/risk-for-vattenbristPublicerade varningar

Västra Götalands län,inre Dalsland

Varning klass 1 höga flöden

Sydvästra Värmland och nordvästra Dalsland.

Var: Sydvästra Värmland och nordvästra Dalsland. När: Höga flöden från söndag till början av nästa vecka (vecka 43). Typ av vattendrag: Små vattendrag. Orsak: Höga flöden på grund av regn. Kommentar: -Värmlands län

Varning klass 1 höga flöden

Uvån

Var: Uvån När: Höga flöden i Uvån. Flödet är fortsatt högt och väntas ligga på varningsnivå klass 1 en bit in i nästa vecka (vecka 43). Typ av vattendrag: Medelstort. Orsak: Höga flöden på grund av regn. Kommentar: -

Varning klass 1 höga flöden

Sydvästra Värmland och nordvästra Dalsland.

Var: Sydvästra Värmland och nordvästra Dalsland. När: Höga flöden från söndag till början av nästa vecka (vecka 43). Typ av vattendrag: Små vattendrag. Orsak: Höga flöden på grund av regn. Kommentar: -

Varning klass 1 höga flöden

Från Siljan området ner till norra Värmland.

Var: Från Siljan området ner till norra Värmland. När: Höga flöden från söndag och en bit in i nästa vecka (vecka 43). Typ av vattendrag: Små vattendrag. Orsak: Höga flöden på grund av regn. Kommentar: -Dalarnas län utom Dalafjällen

Varning klass 1 höga flöden

Uvån

Var: Uvån När: Höga flöden i Uvån. Flödet är fortsatt högt och väntas ligga på varningsnivå klass 1 en bit in i nästa vecka (vecka 43). Typ av vattendrag: Medelstort. Orsak: Höga flöden på grund av regn. Kommentar: -

Varning klass 1 höga flöden

Från Siljan området ner till norra Värmland.

Var: Från Siljan området ner till norra Värmland. När: Höga flöden från söndag och en bit in i nästa vecka (vecka 43). Typ av vattendrag: Små vattendrag. Orsak: Höga flöden på grund av regn. Kommentar: -

Varning klass 1 höga flöden

Vanån nedströms Venjanssjön.

Var: Vanån nedströms Venjanssjön. När: Från söndag och en bit in i nästa vecka (vecka 43). Typ av vattendrag: Stort. Orsak: Höga flöden på grund av regn. Kommentar: -

Varning klass 1 höga flöden

Södra Gävleborg och sydöstra Dalarna.

Var: Södra Gävleborg och sydöstra Dalarna. När: Från söndag till måndag. Typ av vattendrag: Små vattendrag. Orsak: Höga flöden på grund av regn. Kommentar: -Gävleborgs län inland

Varning klass 1 höga flöden

Södra Gävleborg och sydöstra Dalarna.

Var: Södra Gävleborg och sydöstra Dalarna. När: Från söndag till måndag. Typ av vattendrag: Små vattendrag. Orsak: Höga flöden på grund av regn. Kommentar: -Gävleborgs län kustland

Varning klass 1 höga flöden

Södra Gävleborg och sydöstra Dalarna.

Var: Södra Gävleborg och sydöstra Dalarna. När: Från söndag till måndag. Typ av vattendrag: Små vattendrag. Orsak: Höga flöden på grund av regn. Kommentar: -Totalt 10 utfärdade varningar