SMHI Varningar

Beskrivning av varningsläget

I landets södra halva torrt och risk för bränder i skog och mark, samt i det torra fjolårsgräset. Allt eftersom snön försvinner ökar gräsbrandrisken norröver. Det är blåsigt i södra Sverige och kulingvarning i de sydvästra farvattnen. På grund av värmen smälter snön och flödena stiger i dessa områden. I små oreglerade vattendrag i ett område i sydöstra delen av Jämtlands län, nordvästra delen av Gävleborgs län och sydvästra delen av Västernorrlands län är flödena fortsatt stigande och når under tisdagen klass 1 nivåer med en beräknad kulmen under torsdagen. Risk för vattenbrist omfattar nu bara grundvattenmagasin. För detaljerad information läs mer på https://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/risk-for-vattenbristPublicerade varningar

Skåne län utom Österlen

Risk Skogsbrand

Skåne län utom Österlen

När: Tisdag och onsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor, i öppen och gles vegetation mycket stor Kommentar: -Skåne län,Österlen

Risk Skogsbrand

Skåne län,Österlen

När: Tisdag och onsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor, i öppen och gles vegetation mycket stor Kommentar: -Blekinge län

Risk Skogsbrand

Blekinge län

När: Tisdag och onsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor, i öppen och gles vegetation mycket stor Kommentar: -Hallands län

Risk Skogsbrand

Hallands län

När: Tisdag och onsdag Var: Hela området Intensitet: Skogsbrandsfaran är stor i öppen, gles vegetation som till exempel på kalhyggen Kommentar: -Öresund

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s)

Öresund

Kommentar: Ost eller sydost 15 m/s. Under tisdag kväll avtagande.Bälten

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s)

Bälten

Kommentar: Ost eller sydost 14-17 m/s. Under tisdag kväll avtagande.Kronobergs län,västra delen

Risk Skogsbrand

Kronobergs län,västra delen

När: Tisdag och onsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är lokalt stor Kommentar: -Sydvästra Östersjön

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s)

Sydvästra Östersjön

Kommentar: Ost eller sydost 14-17 m/s. Under tisdag kväll avtagande.Kronobergs län,östra delen

Risk Gräsbrand

Kronobergs län,östra delen

När: Onsdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: Risken minskar något under onsdagen då molnigheten ökar

Risk Skogsbrand

Kronobergs län,östra delen

När: Onsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor, i öppen och gles vegetation mycket stor Kommentar:Södra Östersjön

Varning klass 1 kuling (14-17 m/s)

Södra Östersjön

Kommentar: Väster om Bornholm ost eller sydost 15 m/s. I kväll avtagande.Kalmar län utom Öland

Risk Gräsbrand

Kalmar län utom Öland

När: Onsdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: -

Risk Skogsbrand

Kalmar län utom Öland

När: Tisdag och onsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor, i öppen och gles vegetation mycket stor Kommentar: -Kalmar län,Öland

Risk Skogsbrand

Kalmar län,Öland

När: Tisdag och onsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor, i öppen och gles vegetation mycket stor Kommentar: -Gotlands län

Risk Gräsbrand

Gotlands län

När: Onsdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: -

Risk Skogsbrand

Gotlands län

När: Tisdag och onsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor, i öppen och gles vegetation mycket stor Kommentar: -Västra Götalands län,Bohuslän och Göteborg

Risk Gräsbrand

Västra Götalands län,Bohuslän och Göteborg

När: Onsdag eftermiddag Var: I norra delen Intensitet: Gräsbrandsrisken är lokalt stor Kommentar: Risken minskar något under onsdagen då molnigheten ökar

Risk Skogsbrand

Västra Götalands län,Bohuslän och Göteborg

När: Tisdag och onsdag Var: Hela området Intensitet: Skogsbrandfaran är stor i öppen,gles vegetation som till exempel på kalhyggen Kommentar: -Västra Götalands län,Sjuhäradsbygden och Göta älv

Risk Gräsbrand

Västra Götalands län,Sjuhäradsbygden och Göta älv

När: Onsdag eftermiddag Var: I östra delen Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: Risken minskar något under onsdagen då molnigheten ökarVästra Götalands län,inre Dalsland

Risk Gräsbrand

Västra Götalands län,inre Dalsland

När: Tisdag och onsdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: Risken minskar något under onsdagen då molnigheten ökarVästmanlands län

Risk Gräsbrand

Västmanlands län

När: Onsdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: -Västra Götalands län,sydväst Vänern

Risk Gräsbrand

Västra Götalands län,sydväst Vänern

När: Onsdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: Risken minskar något under onsdagen då molnigheten ökar

Risk Skogsbrand

Västra Götalands län,sydväst Vänern

När: Tisdag och onsdag Var: Hela området Intensitet: Skogsbrandfaran är stor i öppen, gles vegetation som till exempel på kalhyggen Kommentar: -Västra Götalands län,norra Västergötland

Risk Gräsbrand

Västra Götalands län,norra Västergötland

När: Onsdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Gräsbrandsrisken är lokalt stor Kommentar: Risken minskar något under onsdagen då molnigheten ökar

Risk Skogsbrand

Västra Götalands län,norra Västergötland

När: Tisdag och onsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor eller i öppen och gles vegetation mycket stor Kommentar: -Jönköpings län,västra delen utom syd om Vättern

Risk Gräsbrand

Jönköpings län,västra delen utom syd om Vättern

När: Onsdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: Risken minskar något under onsdagen då molnigheten ökarJönköpings län,östra delen

Risk Gräsbrand

Jönköpings län,östra delen

När: Onsdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: Risken minskar något under onsdagen då molnigheten ökar

Risk Skogsbrand

Jönköpings län,östra delen

När: Tisdag och onsdag Var: I hela området Intensitet: Skogsbrandfaran är stor i öppen, gles vegetation som till exempel på kalhyggen Kommentar: -Jönköpings län,syd om Vättern

Risk Gräsbrand

Jönköpings län,syd om Vättern

När: Onsdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: Risken minskar något under onsdagen då molnigheten ökar

Risk Skogsbrand

Jönköpings län,syd om Vättern

När: Tisdag och onsdag Var: I hela området Intensitet: Skogsbrandfaran är stor i öppen, gles vegetation som till exempel på kalhyggen Kommentar: -Östergötlands län

Risk Gräsbrand

Östergötlands län

När: Onsdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: -

Risk Skogsbrand

Östergötlands län

När: Tisdag och onsdag Var: Hela området Intensitet: Risken för bränder i skog och mark är stor, i öppen och gles vegetation mycket stor Kommentar: -Värmlands län

Risk Gräsbrand

Värmlands län

När: Onsdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: -Örebro län

Risk Gräsbrand

Örebro län

När: Onsdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: -Södermanlands län

Risk Gräsbrand

Södermanlands län

När: Onsdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: -

Risk Skogsbrand

Södermanlands län

När: Tisdag och onsdag Var: Hela området Intensitet: Skogsbrandfaran är stor i öppen, gles vegetation som till exempel på kalhyggen Kommentar: -Stockholms län utom Roslagskusten

Risk Gräsbrand

Stockholms län utom Roslagskusten

När: Onsdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: -

Risk Skogsbrand

Stockholms län utom Roslagskusten

När: Tisdag och onsdag Var: Hela området Intensitet: Skogsbrandfaran är stor i öppen, gles vegetation som till exempel på kalhyggen Kommentar: -Stockholms län,Roslagskusten

Risk Gräsbrand

Stockholms län,Roslagskusten

När: Onsdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: -Uppsala län utom Upplandskusten

Risk Gräsbrand

Uppsala län utom Upplandskusten

När: Onsdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: -Uppsala län,Upplandskusten

Risk Gräsbrand

Uppsala län,Upplandskusten

När: Onsdag eftermiddag Var: I hela området Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: -Dalarnas län utom Dalafjällen

Risk Gräsbrand

Dalarnas län utom Dalafjällen

När: Onsdag eftermiddag Var: I snöfria områden Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: -Gävleborgs län inland

Varning klass 1 höga flöden

Små vattendrag i sydöstra delen av Jämtlands län, nordöstra delen av Gävleborgs län och sydvästra delen av Västernorrlands län.

Var: Små vattendrag i sydöstra delen av Jämtlands län, nordöstra delen av Gävleborgs län och sydvästra delen av Västernorrlands län. När: Flödena är fortsatt stigande och väntas kulminera under torsdagen. Typ av vattendrag: Små oreglerade vattendrag. Orsak: Snösmältning. Kommentar: -

Risk Gräsbrand

Gävleborgs län inland

När: Onsdag eftermiddag Var: I snöfria områden Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: -Gävleborgs län kustland

Risk Gräsbrand

Gävleborgs län kustland

När: Onsdag eftermiddag Var: I snöfria områden Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: -Jämtlands län,Härjedalsfjällen

Varning klass 1 höga flöden

Små vattendrag i sydöstra delen av Jämtlands län, nordöstra delen av Gävleborgs län och sydvästra delen av Västernorrlands län.

Var: Små vattendrag i sydöstra delen av Jämtlands län, nordöstra delen av Gävleborgs län och sydvästra delen av Västernorrlands län. När: Flödena är fortsatt stigande och väntas kulminera under torsdagen. Typ av vattendrag: Små oreglerade vattendrag. Orsak: Snösmältning. Kommentar: -Jämtlands län utom fjällen

Varning klass 1 höga flöden

Små vattendrag i sydöstra delen av Jämtlands län, nordöstra delen av Gävleborgs län och sydvästra delen av Västernorrlands län.

Var: Små vattendrag i sydöstra delen av Jämtlands län, nordöstra delen av Gävleborgs län och sydvästra delen av Västernorrlands län. När: Flödena är fortsatt stigande och väntas kulminera under torsdagen. Typ av vattendrag: Små oreglerade vattendrag. Orsak: Snösmältning. Kommentar: -

Risk Gräsbrand

Jämtlands län utom fjällen

När: Onsdag eftermiddag Var: I snöfria områden. Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar:Västernorrlands län

Varning klass 1 höga flöden

Små vattendrag i sydöstra delen av Jämtlands län, nordöstra delen av Gävleborgs län och sydvästra delen av Västernorrlands län.

Var: Små vattendrag i sydöstra delen av Jämtlands län, nordöstra delen av Gävleborgs län och sydvästra delen av Västernorrlands län. När: Flödena är fortsatt stigande och väntas kulminera under torsdagen. Typ av vattendrag: Små oreglerade vattendrag. Orsak: Snösmältning. Kommentar: -

Risk Gräsbrand

Västernorrlands län

När: Onsdag eftermiddag Var: I snöfria områden Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: -Västerbottens län kustland

Risk Gräsbrand

Västerbottens län kustland

När: Onsdag eftermiddag Var: I snöfria områden Intensitet: Risken för gräsbränder är stor Kommentar: -Totalt 51 utfärdade varningar