Vattenstånd i de stora sjöarna

Vattenståndet i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön är uppmätta momentant klockan åtta på morgonen. De uppmätta värdena anges i meter över havet i RH00 för alla sjöar utom Mälaren som anges i RH2000. Värdena uppdateras vardagar och har inte genomgått kvalitetsgranskning.

Tjänsten för vattenstånd i de stora sjöarna flyttar

Denna tjänst kommer att stängas ner den 20 mars. Vattenståndsdata flyttar nu in i observationstjänsten som är en tekniskt modernare lösning.

Välj sjö i rullistan nedan

Långtidsmedelvärden för de olika sjöarna har beräknats för den tid som sjöarna haft samma regleringsförhållanden.

Data ingår i SMHI:s hydrologiska grundnät
och har samlats in av:
Vattenfall för Vänern
Tekniska verken i Linköping för Vättern
Stockholms Hamnar AB för Mälaren
Hjälmarens vattenförbund för Hjälmaren
Vattenregleringsföretagen för Storsjön och Siljan

Långtidsmedelvärden för de olika sjöarna har beräknats för den tid som sjöarna haft samma regleringsförhållanden.

Data ingår i SMHI:s hydrologiska grundnät
och har samlats in av:
Vattenfall för Vänern
Tekniska verken i Linköping för Vättern
Stockholms Hamnar AB för Mälaren
Hjälmarens vattenförbund för Hjälmaren
Vattenregleringsföretagen för Storsjön och Siljan

Lär dig mer

Vattenståndsmätningar i de stora sjöarna

Vattenståndsuppgifter från våra största sjöar finns ända från 1700-talet. SMHI har utfört mätningar sedan 1930-talet.

Vattenstånd: data och statistik

Vattenståndsstatistik från Vättern, Vänern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön.

Forskning

Hydrologisk forskning vid SMHI

SMHI har en lång tradition av operationell hydrologisk modellering för exempelvis vattenflödesprognoser, brandrisk, ämnestransport och effekter av klimatvariationer.

Professionella tjänster

Vattenwebb

Hämta data från hydrologiska mätstationer, modellberäknad vattenföring och vattenkvalitet i sötvatten, kustvattenkvalitet samt information om anlagda våtmarker.

Lär dig mer

Vattenståndsmätningar i de stora sjöarna

Vattenståndsuppgifter från våra största sjöar finns ända från 1700-talet. SMHI har utfört mätningar sedan 1930-talet.

Vattenstånd: data och statistik

Vattenståndsstatistik från Vättern, Vänern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön.

Forskning

Hydrologisk forskning vid SMHI

SMHI har en lång tradition av operationell hydrologisk modellering för exempelvis vattenflödesprognoser, brandrisk, ämnestransport och effekter av klimatvariationer.

Professionella tjänster

Vattenwebb

Hämta data från hydrologiska mätstationer, modellberäknad vattenföring och vattenkvalitet i sötvatten, kustvattenkvalitet samt information om anlagda våtmarker.