Menu
 

Vattenföring

Mertajärvi
Kukkasjärvi
Byske
Västersel
Hassela
Konstdalsströmmen
Grea
Ransta
Kringlan
Hallbosjön
Krokfors Kvarn
Nolsjön Nedre
Munkedal
Nytorp
Åsbro
Fryele
Getebro
Simlången
Gredeby
Bivarödsmölla
Ellinge
Svedala
karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta
karta
Klicka på station i tabell eller
karta för mer utförlig statistik.

Station

Vattenföring
22/5
2015

Trend
22/5
2015

Prognos
24/5
2015

Mertajärvi 25.6 m³/s kraftigt ökande ökande
Kukkasjärvi 33.2 m³/s (hög) kraftigt minskande kraftigt ökande
Byske 209.7 m³/s kraftigt minskande kraftigt minskande
Västersel 30.4 m³/s minskande marginellt ökande
Hassela 12.5 m³/s minskande minskande
Konstdalsströmmen 11.2 m³/s marginellt minskande marginellt ökande
Grea 12.2 m³/s minskande kraftigt minskande
Ransta 1.6 m³/s kraftigt minskande kraftigt minskande
Kringlan 5.5 m³/s minskande oförändrad
Hallbosjön 19.6 m³/s oförändrad marginellt minskande
Krokfors Kvarn 3 m³/s kraftigt ökande marginellt minskande
Nolsjön Nedre 0.2 m³/s minskande marginellt minskande
Munkedal 25.3 m³/s marginellt ökande marginellt ökande
Nytorp 4 m³/s marginellt ökande oförändrad
Åsbro3 18.6 m³/s marginellt minskande marginellt ökande
Fryele 4.5 m³/s marginellt ökande marginellt minskande
Getebro 10.1 m³/s marginellt minskande oförändrad
Simlången 4.6 m³/s minskande marginellt minskande
Gredeby 3.3 m³/s marginellt minskande marginellt minskande
Bivarödsmölla 2.7 m³/s kraftigt ökande kraftigt minskande
Ellinge 0.6 m³/s marginellt minskande oförändrad
Svedala 0.2 m³/s marginellt minskande oförändrad
________________________________________________
OBS! Mätvärdena har inte genomgått kvalitetsgranskning.
* Uppdaterat värde saknas.

Prova på

HydroNu - Hydrologiskt nuläge

Information om aktuella vattenflöden med prognoser som beräknats med modell för hela landet.

Professionella tjänster

Dimensionera med flöden och vattenstånd

Uppgifter om extrema flöden och vattenstånd gör projektering nära vatten lättare.

Forskning

Hydrologisk forskning vid SMHI

SMHI har en lång tradition av operationell hydrologisk modellering för exempelvis vattenflödesprognoser, brandrisk, ämnestransport och effekter av klimatvariationer.

Lär dig mer

Vattenföring

Här hittar du information och data kring vattenföring, såsom mätdata, modellberäknad data och statistik.

Tema: Sjöar och vattendrag

Här finns mycket information och kunskap att hämta om allt från hur SMHI kan ge prognoser om flöden och vattenstånd till hur vi utvecklar våra modeller inom hydrologisk modellering.

Prova på

HydroNu - Hydrologiskt nuläge

Information om aktuella vattenflöden med prognoser som beräknats med modell för hela landet.

Professionella tjänster

Dimensionera med flöden och vattenstånd

Uppgifter om extrema flöden och vattenstånd gör projektering nära vatten lättare.

Forskning

Hydrologisk forskning vid SMHI

SMHI har en lång tradition av operationell hydrologisk modellering för exempelvis vattenflödesprognoser, brandrisk, ämnestransport och effekter av klimatvariationer.

Lär dig mer

Vattenföring

Här hittar du information och data kring vattenföring, såsom mätdata, modellberäknad data och statistik.

Tema: Sjöar och vattendrag

Här finns mycket information och kunskap att hämta om allt från hur SMHI kan ge prognoser om flöden och vattenstånd till hur vi utvecklar våra modeller inom hydrologisk modellering.