Vattenföring

Mertajärvi
Kukkasjärvi
Byske
Anundsjön
Hassela
Konstdalsströmmen
Grea
Ransta
Kringlan
Hallbosjön
Krokfors Kvarn
Nolsjön Nedre
Munkedal
Nytorp
Åsbro
Fryele
Getebro
Simlången
Gredeby
Bivarödsmölla
Ellinge
Svedala
karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta
karta
Klicka på station i tabell eller
karta för mer utförlig statistik.

Station

Vattenföring
22/11
2014

Trend
22/11
2014

Prognos
24/11
2014

Mertajärvi 2 m³/s marginellt minskande marginellt minskande
Kukkasjärvi 2.3 m³/s oförändrad marginellt minskande
Byske 19.5 m³/s marginellt minskande marginellt minskande
Anundsjön 13.4 m³/s marginellt minskande oförändrad
Hassela 13.4 m³/s minskande minskande
Konstdalsströmmen 13.9 m³/s marginellt minskande marginellt minskande
Grea 5.7 m³/s marginellt minskande marginellt ökande
Ransta 0.8 m³/s oförändrad ökande
Kringlan 5.7 m³/s kraftigt minskande minskande
Hallbosjön 3.3 m³/s marginellt ökande oförändrad
Krokfors Kvarn 3 m³/s kraftigt minskande kraftigt ökande
Nolsjön Nedre 0.1 m³/s marginellt minskande marginellt ökande
Munkedal 31.9 m³/s oförändrad kraftigt ökande
Nytorp 3.1 m³/s marginellt ökande marginellt ökande
Åsbro3 45.1 m³/s kraftigt minskande marginellt minskande
Fryele 8.9 m³/s marginellt minskande minskande
Getebro 20.2 m³/s ökande marginellt ökande
Simlången 4.8 m³/s minskande oförändrad
Gredeby 5.8 m³/s marginellt minskande minskande
Bivarödsmölla 2.5 m³/s ökande kraftigt minskande
Ellinge 0.8 m³/s oförändrad ökande
Svedala 0.5 m³/s minskande oförändrad
________________________________________________
OBS! Mätvärdena har inte genomgått kvalitetsgranskning.

Prova på

HydroNu - Hydrologiskt nuläge

Information om aktuella vattenflöden med prognoser som beräknats med modell för hela landet.

Professionella tjänster

Dimensionera med flöden och vattenstånd

Uppgifter om extrema flöden och vattenstånd gör projektering nära vatten lättare.

Forskning

Hydrologisk forskning vid SMHI

SMHI har en lång tradition av operationell hydrologisk modellering för exempelvis vattenflödesprognoser, brandrisk, ämnestransport och effekter av klimatvariationer.

Lär dig mer

Vattenföring

Här hittar du information och data kring vattenföring, såsom mätdata, modellberäknad data och statistik.

Tema: Sjöar och vattendrag

Här finns mycket information och kunskap att hämta om allt från hur SMHI kan ge prognoser om flöden och vattenstånd till hur vi utvecklar våra modeller inom hydrologisk modellering.