Menu
 

Vattenföring

Mertajärvi
Kukkasjärvi
Byske
Västersel
Hassela
Konstdalsströmmen
Grea
Ransta
Kringlan
Hallbosjön
Krokfors Kvarn
Nolsjön Nedre
Munkedal
Nytorp
Åsbro
Fryele
Getebro
Simlången
Gredeby
Bivarödsmölla
Ellinge
Svedala
karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta
karta
Klicka på station i tabell eller
karta för mer utförlig statistik.

Station

Vattenföring
30/3
2015

Trend
30/3
2015

Prognos
1/4
2015

Mertajärvi 1.3 m³/s oförändrad oförändrad
Kukkasjärvi 1.5 m³/s oförändrad marginellt ökande
Byske Isdämd
Västersel 9.5 m³/s oförändrad marginellt ökande
Hassela 6.1 m³/s marginellt ökande oförändrad
Konstdalsströmmen 16.8 m³/s ökande ökande
Grea 5.1 m³/s ökande ökande
Ransta 3.1 m³/s kraftigt ökande kraftigt ökande
Kringlan 6.9 m³/s ökande kraftigt ökande
Hallbosjön 25.5 m³/s marginellt ökande oförändrad
Krokfors Kvarn 5.5 m³/s kraftigt ökande kraftigt ökande
Nolsjön Nedre 0.3 m³/s kraftigt ökande kraftigt ökande
Munkedal 53.3 m³/s kraftigt ökande marginellt minskande
Nytorp 4.9 m³/s marginellt minskande marginellt minskande
Åsbro3 34.3 m³/s kraftigt ökande kraftigt ökande
Fryele 6.6 m³/s ökande kraftigt ökande
Getebro 13.3 m³/s marginellt minskande oförändrad
Simlången 5.5 m³/s kraftigt ökande marginellt ökande
Gredeby 4.2 m³/s kraftigt ökande kraftigt ökande
Bivarödsmölla 1.4 m³/s kraftigt ökande kraftigt ökande
Ellinge 2 m³/s kraftigt ökande kraftigt ökande
Svedala 0.8 m³/s kraftigt ökande kraftigt ökande
________________________________________________
OBS! Mätvärdena har inte genomgått kvalitetsgranskning.

Prova på

HydroNu - Hydrologiskt nuläge

Information om aktuella vattenflöden med prognoser som beräknats med modell för hela landet.

Professionella tjänster

Dimensionera med flöden och vattenstånd

Uppgifter om extrema flöden och vattenstånd gör projektering nära vatten lättare.

Forskning

Hydrologisk forskning vid SMHI

SMHI har en lång tradition av operationell hydrologisk modellering för exempelvis vattenflödesprognoser, brandrisk, ämnestransport och effekter av klimatvariationer.

Lär dig mer

Vattenföring

Här hittar du information och data kring vattenföring, såsom mätdata, modellberäknad data och statistik.

Tema: Sjöar och vattendrag

Här finns mycket information och kunskap att hämta om allt från hur SMHI kan ge prognoser om flöden och vattenstånd till hur vi utvecklar våra modeller inom hydrologisk modellering.

Prova på

HydroNu - Hydrologiskt nuläge

Information om aktuella vattenflöden med prognoser som beräknats med modell för hela landet.

Professionella tjänster

Dimensionera med flöden och vattenstånd

Uppgifter om extrema flöden och vattenstånd gör projektering nära vatten lättare.

Forskning

Hydrologisk forskning vid SMHI

SMHI har en lång tradition av operationell hydrologisk modellering för exempelvis vattenflödesprognoser, brandrisk, ämnestransport och effekter av klimatvariationer.

Lär dig mer

Vattenföring

Här hittar du information och data kring vattenföring, såsom mätdata, modellberäknad data och statistik.

Tema: Sjöar och vattendrag

Här finns mycket information och kunskap att hämta om allt från hur SMHI kan ge prognoser om flöden och vattenstånd till hur vi utvecklar våra modeller inom hydrologisk modellering.