Vattenföring

Mertajärvi
Kukkasjärvi
Byske
Anundsjön
Hassela
Konstdalsströmmen
Grea
Ransta
Kringlan
Hallbosjön
Krokfors Kvarn
Nolsjön Nedre
Munkedal
Nytorp
Åsbro
Fryele
Getebro
Simlången
Gredeby
Bivarödsmölla
Ellinge
Svedala
karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta
karta
Klicka på station i tabell eller
karta för mer utförlig statistik.

Station

Vattenföring
21/12
2014

Trend
21/12
2014

Prognos
23/12
2014

Mertajärvi 1.9 m³/s oförändrad marginellt ökande
Kukkasjärvi 6.6 m³/s minskande minskande
Byske 70.1 m³/s kraftigt ökande kraftigt minskande
Anundsjön 9.8 m³/s marginellt minskande marginellt ökande
Hassela 6.1 m³/s marginellt minskande marginellt minskande
Konstdalsströmmen 8.1 m³/s marginellt minskande marginellt minskande
Grea 5.3 m³/s marginellt ökande marginellt minskande
Ransta 1.6 m³/s kraftigt minskande minskande
Kringlan 7.2 m³/s marginellt minskande kraftigt minskande
Hallbosjön 5.6 m³/s oförändrad oförändrad
Krokfors Kvarn 4 m³/s kraftigt minskande kraftigt minskande
Nolsjön Nedre 0.1 m³/s marginellt ökande kraftigt ökande
Munkedal 45.1 m³/s kraftigt minskande kraftigt minskande
Nytorp 3.7 m³/s marginellt ökande marginellt ökande
Åsbro3 128 m³/s ökande ökande
Fryele 24.8 m³/s minskande minskande
Getebro 19.2 m³/s marginellt minskande marginellt ökande
Simlången 15.5 m³/s kraftigt minskande kraftigt minskande
Gredeby 8.2 m³/s minskande minskande
Bivarödsmölla 4.8 m³/s oförändrad kraftigt ökande
Ellinge 7.5 m³/s ökande kraftigt minskande
Svedala 1.6 m³/s kraftigt ökande kraftigt ökande
________________________________________________
OBS! Mätvärdena har inte genomgått kvalitetsgranskning.

Prova på

HydroNu - Hydrologiskt nuläge

Information om aktuella vattenflöden med prognoser som beräknats med modell för hela landet.

Professionella tjänster

Dimensionera med flöden och vattenstånd

Uppgifter om extrema flöden och vattenstånd gör projektering nära vatten lättare.

Forskning

Hydrologisk forskning vid SMHI

SMHI har en lång tradition av operationell hydrologisk modellering för exempelvis vattenflödesprognoser, brandrisk, ämnestransport och effekter av klimatvariationer.

Lär dig mer

Vattenföring

Här hittar du information och data kring vattenföring, såsom mätdata, modellberäknad data och statistik.

Tema: Sjöar och vattendrag

Här finns mycket information och kunskap att hämta om allt från hur SMHI kan ge prognoser om flöden och vattenstånd till hur vi utvecklar våra modeller inom hydrologisk modellering.