Vattenföring

Mertajärvi
Kukkasjärvi
Byske
Västersel
Hassela
Konstdalsströmmen
Grea
Ransta
Kringlan
Hallbosjön
Krokfors Kvarn
Nolsjön Nedre
Munkedal
Nytorp
Åsbro
Fryele
Getebro
Simlången
Gredeby
Bivarödsmölla
Ellinge
Svedala
karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta
karta
Klicka på station i tabell eller
karta för mer utförlig statistik.

Station

Vattenföring
6/3
2015

Trend
6/3
2015

Prognos
8/3
2015

Mertajärvi 1.3 m³/s oförändrad oförändrad
Kukkasjärvi 1.8 m³/s marginellt ökande oförändrad
Byske Isdämd
Västersel 10.5 m³/s oförändrad oförändrad
Hassela 4.2 m³/s oförändrad oförändrad
Konstdalsströmmen 11.8 m³/s marginellt ökande marginellt ökande
Grea 4.9 m³/s marginellt ökande minskande
Ransta 5.5 m³/s kraftigt ökande kraftigt minskande
Kringlan 8.7 m³/s ökande ökande
Hallbosjön 22.1 m³/s marginellt ökande marginellt ökande
Krokfors Kvarn 10.8 m³/s kraftigt ökande kraftigt minskande
Nolsjön Nedre 0.3 m³/s minskande ökande
Munkedal 72.9 m³/s kraftigt ökande kraftigt minskande
Nytorp 6.5 m³/s marginellt ökande oförändrad
Åsbro3 75 m³/s kraftigt ökande marginellt minskande
Fryele 17.2 m³/s minskande kraftigt ökande
Getebro 21.2 m³/s ökande marginellt minskande
Simlången 9.8 m³/s kraftigt ökande kraftigt minskande
Gredeby 7.5 m³/s kraftigt ökande marginellt ökande
Bivarödsmölla 2.4 m³/s marginellt ökande kraftigt ökande
Ellinge 2 m³/s kraftigt ökande minskande
Svedala 0.9 m³/s kraftigt ökande marginellt minskande
________________________________________________
OBS! Mätvärdena har inte genomgått kvalitetsgranskning.

Prova på

HydroNu - Hydrologiskt nuläge

Information om aktuella vattenflöden med prognoser som beräknats med modell för hela landet.

Professionella tjänster

Dimensionera med flöden och vattenstånd

Uppgifter om extrema flöden och vattenstånd gör projektering nära vatten lättare.

Forskning

Hydrologisk forskning vid SMHI

SMHI har en lång tradition av operationell hydrologisk modellering för exempelvis vattenflödesprognoser, brandrisk, ämnestransport och effekter av klimatvariationer.

Lär dig mer

Vattenföring

Här hittar du information och data kring vattenföring, såsom mätdata, modellberäknad data och statistik.

Tema: Sjöar och vattendrag

Här finns mycket information och kunskap att hämta om allt från hur SMHI kan ge prognoser om flöden och vattenstånd till hur vi utvecklar våra modeller inom hydrologisk modellering.