Menu
 
Svep för att se hela sidan   >>

Vattenföring

Mertajärvi
Kukkasjärvi
Byske
Västersel
Hassela
Konstdalsströmmen
Grea
Ransta
Kringlan
Hallbosjön
Krokfors Kvarn
Nolsjön Nedre
Munkedal
Nytorp
Åsbro
Fryele
Getebro
Simlången
Gredeby
Bivarödsmölla
Ellinge
Svedala
karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta
karta
Klicka på station i tabell eller
karta för mer utförlig statistik.

Station

Vattenföring
30/11
2015

Trend
30/11
2015

Prognos
2/12
2015

Mertajärvi 2.4 m³/s oförändrad oförändrad
Kukkasjärvi 7.2 m³/s marginellt ökande oförändrad
Byske 34.7 m³/s minskande minskande
Västersel 10.5 m³/s marginellt ökande oförändrad
Hassela 3.6 m³/s oförändrad oförändrad
Konstdalsströmmen 5.3 m³/s marginellt ökande oförändrad
Grea 4.7 m³/s oförändrad minskande
Ransta -10 m³/s * oförändrad minskande
Kringlan 3.7 m³/s oförändrad oförändrad
Hallbosjön -10 m³/s * oförändrad oförändrad
Krokfors Kvarn 7.5 m³/s kraftigt minskande kraftigt minskande
Nolsjön Nedre 0.3 m³/s kraftigt ökande ökande
Munkedal 78.1 m³/s minskande kraftigt minskande
Nytorp 0.8 m³/s marginellt ökande oförändrad
Åsbro3 134.6 m³/s kraftigt ökande kraftigt minskande
Fryele 7.9 m³/s kraftigt ökande kraftigt ökande
Getebro 1.1 m³/s (låg) oförändrad marginellt ökande
Simlången 21.6 m³/s kraftigt ökande kraftigt minskande
Gredeby 2 m³/s kraftigt ökande oförändrad
Bivarödsmölla 3.9 m³/s kraftigt ökande kraftigt ökande
Ellinge 13.6 m³/s kraftigt ökande kraftigt minskande
Svedala 0.9 m³/s kraftigt minskande kraftigt minskande
________________________________________________
OBS! Mätvärdena har inte genomgått kvalitetsgranskning.
* Uppdaterat värde saknas.

Prova på

HydroNu - Hydrologiskt nuläge

Information om aktuella vattenflöden med prognoser som beräknats med modell för hela landet.

Professionella tjänster

Dimensionera med flöden och vattenstånd

Uppgifter om extrema flöden och vattenstånd gör projektering nära vatten lättare.

Forskning

Hydrologisk forskning vid SMHI

SMHI har en lång tradition av operationell hydrologisk modellering för exempelvis vattenflödesprognoser, brandrisk, ämnestransport och effekter av klimatvariationer.

Lär dig mer

Vattenföring

Här hittar du information och data kring vattenföring, såsom mätdata, modellberäknad data och statistik.

Tema: Sjöar och vattendrag

Här finns mycket information och kunskap att hämta om allt från hur SMHI kan ge prognoser om flöden och vattenstånd till hur vi utvecklar våra modeller inom hydrologisk modellering.

Prova på

HydroNu - Hydrologiskt nuläge

Information om aktuella vattenflöden med prognoser som beräknats med modell för hela landet.

Professionella tjänster

Dimensionera med flöden och vattenstånd

Uppgifter om extrema flöden och vattenstånd gör projektering nära vatten lättare.

Forskning

Hydrologisk forskning vid SMHI

SMHI har en lång tradition av operationell hydrologisk modellering för exempelvis vattenflödesprognoser, brandrisk, ämnestransport och effekter av klimatvariationer.

Lär dig mer

Vattenföring

Här hittar du information och data kring vattenföring, såsom mätdata, modellberäknad data och statistik.

Tema: Sjöar och vattendrag

Här finns mycket information och kunskap att hämta om allt från hur SMHI kan ge prognoser om flöden och vattenstånd till hur vi utvecklar våra modeller inom hydrologisk modellering.

 
 
statistics logger