Menu
 
Svep för att se hela sidan   >>

Vattenföring

Mertajärvi
Kukkasjärvi
Byske
Västersel
Hassela
Konstdalsströmmen
Grea
Ransta
Kringlan
Hallbosjön
Krokfors Kvarn
Nolsjön Nedre
Munkedal
Nytorp
Åsbro
Fryele
Getebro
Simlången
Gredeby
Bivarödsmölla
Ellinge
Svedala
karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta
karta
Klicka på station i tabell eller
karta för mer utförlig statistik.

Station

Vattenföring
27/8
2015

Trend
27/8
2015

Prognos
29/8
2015

Mertajärvi 2.9 m³/s marginellt minskande marginellt ökande
Kukkasjärvi 3 m³/s marginellt minskande marginellt ökande
Byske 31.3 m³/s marginellt minskande marginellt ökande
Västersel 5 m³/s marginellt minskande ökande
Hassela 3.4 m³/s marginellt minskande oförändrad
Konstdalsströmmen 3.2 m³/s marginellt ökande oförändrad
Grea 1.6 m³/s kraftigt ökande marginellt ökande
Ransta 0.1 m³/s (låg) oförändrad oförändrad
Kringlan 1 m³/s oförändrad marginellt ökande
Hallbosjön 5.7 m³/s oförändrad oförändrad
Krokfors Kvarn 0.3 m³/s marginellt ökande kraftigt ökande
Nolsjön Nedre 0.01 m³/s marginellt ökande marginellt ökande
Munkedal 7 m³/s oförändrad kraftigt ökande
Nytorp 2.4 m³/s marginellt minskande marginellt minskande
Åsbro3 6.8 m³/s marginellt ökande ökande
Fryele 1 m³/s oförändrad oförändrad
Getebro 1.1 m³/s (låg) oförändrad oförändrad
Simlången 1.1 m³/s oförändrad marginellt ökande
Gredeby 0.2 m³/s (låg) oförändrad oförändrad
Bivarödsmölla 0.2 m³/s oförändrad oförändrad
Ellinge 0.1 m³/s (låg) minskande marginellt ökande
Svedala 0.04 m³/s (låg) oförändrad oförändrad
________________________________________________
OBS! Mätvärdena har inte genomgått kvalitetsgranskning.
* Uppdaterat värde saknas.

Prova på

HydroNu - Hydrologiskt nuläge

Information om aktuella vattenflöden med prognoser som beräknats med modell för hela landet.

Professionella tjänster

Dimensionera med flöden och vattenstånd

Uppgifter om extrema flöden och vattenstånd gör projektering nära vatten lättare.

Forskning

Hydrologisk forskning vid SMHI

SMHI har en lång tradition av operationell hydrologisk modellering för exempelvis vattenflödesprognoser, brandrisk, ämnestransport och effekter av klimatvariationer.

Lär dig mer

Vattenföring

Här hittar du information och data kring vattenföring, såsom mätdata, modellberäknad data och statistik.

Tema: Sjöar och vattendrag

Här finns mycket information och kunskap att hämta om allt från hur SMHI kan ge prognoser om flöden och vattenstånd till hur vi utvecklar våra modeller inom hydrologisk modellering.

Prova på

HydroNu - Hydrologiskt nuläge

Information om aktuella vattenflöden med prognoser som beräknats med modell för hela landet.

Professionella tjänster

Dimensionera med flöden och vattenstånd

Uppgifter om extrema flöden och vattenstånd gör projektering nära vatten lättare.

Forskning

Hydrologisk forskning vid SMHI

SMHI har en lång tradition av operationell hydrologisk modellering för exempelvis vattenflödesprognoser, brandrisk, ämnestransport och effekter av klimatvariationer.

Lär dig mer

Vattenföring

Här hittar du information och data kring vattenföring, såsom mätdata, modellberäknad data och statistik.

Tema: Sjöar och vattendrag

Här finns mycket information och kunskap att hämta om allt från hur SMHI kan ge prognoser om flöden och vattenstånd till hur vi utvecklar våra modeller inom hydrologisk modellering.

 
 
statistics logger