Menu
 
Svep för att se hela sidan   >>

Vattenföring

Mertajärvi
Kukkasjärvi
Byske
Västersel
Hassela
Konstdalsströmmen
Grea
Ransta
Kringlan
Hallbosjön
Krokfors Kvarn
Nolsjön Nedre
Munkedal
Nytorp
Åsbro
Fryele
Getebro
Simlången
Gredeby
Bivarödsmölla
Ellinge
Svedala
karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta
karta
Klicka på station i tabell eller
karta för mer utförlig statistik.

Station

Vattenföring
1/8
2015

Trend
1/8
2015

Prognos
3/8
2015

Mertajärvi 5.4 m³/s kraftigt ökande kraftigt ökande
Kukkasjärvi 6.6 m³/s marginellt minskande marginellt minskande
Byske 86.3 m³/s kraftigt ökande ökande
Västersel 22.6 m³/s kraftigt ökande minskande
Hassela 11.9 m³/s marginellt minskande minskande
Konstdalsströmmen 11.4 m³/s marginellt minskande marginellt minskande
Grea 4.6 m³/s marginellt ökande marginellt ökande
Ransta 1.8 m³/s kraftigt minskande kraftigt minskande
Kringlan 3.1 m³/s marginellt minskande marginellt ökande
Hallbosjön 7.4 m³/s marginellt ökande oförändrad
Krokfors Kvarn 5.7 m³/s kraftigt minskande kraftigt minskande
Nolsjön Nedre 0.1 m³/s marginellt ökande minskande
Munkedal 11.2 m³/s marginellt minskande kraftigt minskande
Nytorp 3.1 m³/s ökande ökande
Åsbro3 19.2 m³/s kraftigt minskande oförändrad
Fryele 3.6 m³/s marginellt ökande marginellt minskande
Getebro 2.5 m³/s oförändrad oförändrad
Simlången 6 m³/s kraftigt minskande minskande
Gredeby 0.7 m³/s marginellt minskande oförändrad
Bivarödsmölla 3.2 m³/s marginellt ökande kraftigt minskande
Ellinge 0.2 m³/s (låg) marginellt minskande marginellt ökande
Svedala 0.04 m³/s (låg) oförändrad oförändrad
________________________________________________
OBS! Mätvärdena har inte genomgått kvalitetsgranskning.
* Uppdaterat värde saknas.

Prova på

HydroNu - Hydrologiskt nuläge

Information om aktuella vattenflöden med prognoser som beräknats med modell för hela landet.

Professionella tjänster

Dimensionera med flöden och vattenstånd

Uppgifter om extrema flöden och vattenstånd gör projektering nära vatten lättare.

Forskning

Hydrologisk forskning vid SMHI

SMHI har en lång tradition av operationell hydrologisk modellering för exempelvis vattenflödesprognoser, brandrisk, ämnestransport och effekter av klimatvariationer.

Lär dig mer

Vattenföring

Här hittar du information och data kring vattenföring, såsom mätdata, modellberäknad data och statistik.

Tema: Sjöar och vattendrag

Här finns mycket information och kunskap att hämta om allt från hur SMHI kan ge prognoser om flöden och vattenstånd till hur vi utvecklar våra modeller inom hydrologisk modellering.

Prova på

HydroNu - Hydrologiskt nuläge

Information om aktuella vattenflöden med prognoser som beräknats med modell för hela landet.

Professionella tjänster

Dimensionera med flöden och vattenstånd

Uppgifter om extrema flöden och vattenstånd gör projektering nära vatten lättare.

Forskning

Hydrologisk forskning vid SMHI

SMHI har en lång tradition av operationell hydrologisk modellering för exempelvis vattenflödesprognoser, brandrisk, ämnestransport och effekter av klimatvariationer.

Lär dig mer

Vattenföring

Här hittar du information och data kring vattenföring, såsom mätdata, modellberäknad data och statistik.

Tema: Sjöar och vattendrag

Här finns mycket information och kunskap att hämta om allt från hur SMHI kan ge prognoser om flöden och vattenstånd till hur vi utvecklar våra modeller inom hydrologisk modellering.