Vattenföring

Mertajärvi
Kukkasjärvi
Byske
Anundsjön
Hassela
Konstdalsströmmen
Grea
Ransta
Kringlan
Hallbosjön
Krokfors Kvarn
Nolsjön Nedre
Munkedal
Nytorp
Åsbro
Fryele
Getebro
Simlången
Gredeby
Bivarödsmölla
Ellinge
Svedala
karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta
karta
Klicka på station i tabell eller
karta för mer utförlig statistik.
Konstdalsströmmen
Avrinningsområdet är 989.8km².
Av detta är 5.7% sjö, 89.6% skog och 4.7% öppen mark.
Konstdalsströmmen tillhör huvudvattendraget Testeboån

karta
Grafen visar observerad dygnsmedelvattenföring 30 dagar tillbaka i tiden samt prognos för de 10 kommande dagarna.

Data har samlats in av SMHI och tillhör SMHI:s hydrologiska grundnät.
Mätvärdena uppdaterades 2014-10-23 kl 11.19 och har inte genomgått kvalitetsgranskning.

MHQ - Medelvärdet av varje års högsta dygnsmedelvattenföring
MQ - Långtidsmedelvärdet av vattenföringen
MLQ - Medelvärdet av varje års lägsta dygnsmedelvattenföring
___ - Grå linje: data saknas.

Stationstabell

Professionella tjänster

HydroNu - Hydrologiskt nuläge

Information om aktuella vattenflöden med prognoser som beräknats med modell för hela landet.

Sannolikhetsprognoser för varning klass 1, Högt flöde

Sannolikhetsprognoserna ger stöd för att tidigt kunna hantera risker och att se vilken sannolikhet det är att den lägsta varningsnivå kommer att överskridas.

Hydrologiska prognos- och varningstjänsten

SMHIs vakthavande hydrolog är hela tiden uppdaterad på det hydrologiska läget i Sverige och har en ständig jour för att varna vid höga flöden i våra sjöar och vattendrag.

Lär dig mer

Vattenföring

Här hittar du information och data kring vattenföring, såsom mätdata, modellberäknad data och statistik.

Flöden i våra sjöar och vattendrag

Här finns mycket information och kunskap att hämta om allt från hur SMHI kan ge prognoser om flöden och vattenstånd till hur vi utvecklar våra modeller inom hydrologisk modellering.