Svep för att se hela sidan   >>

Vattenföring

Mertajärvi
Kukkasjärvi
Byske
Västersel
Hassela
Konstdalsströmmen
Grea
Ransta
Kringlan
Hallbosjön
Krokfors Kvarn
Nolsjön Nedre
Munkedal
Nytorp
Åsbro
Fryele
Getebro
Simlången
Gredeby
Bivarödsmölla
Ellinge
Svedala
karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta
karta
Klicka på station i tabell eller
karta för mer utförlig statistik.
Åsbro3
Avrinningsområdet är 2160.2km².
Av detta är 6% sjö, 60% skog och 34% öppen mark.
Åsbro3 tillhör huvudvattendraget Viskan

karta
Grafen visar observerad dygnsmedelvattenföring 30 dagar tillbaka i tiden samt prognos för de 10 kommande dagarna.

Data har samlats in av SMHI och tillhör SMHI:s hydrologiska grundnät.
Mätvärdena uppdaterades 2017-05-22 kl 11.13 och har inte genomgått kvalitetsgranskning.

MHQ - Medelvärdet av varje års högsta dygnsmedelvattenföring
MQ - Långtidsmedelvärdet av vattenföringen
MLQ - Medelvärdet av varje års lägsta dygnsmedelvattenföring
___ - Grå linje: data saknas.

Stationstabell