SMHI Varningar

Utfärdad: 2014-10-25 kl 22:35     Varningarna gäller för de kommande 24 timmarna.

Distrikt

Klass

Varningsmeddelande

Skagerack
Varning klass 1 kuling
Natt mot söndag sydväst och ökande till 14-17 m/s.
Vänern
Varning klass 1 kuling
Söndag sydväst och ökande till 15 m/s.
Mellersta Östersjön
Varning klass 1 kuling
Syd eller sydväst 15 m/s, natt och förmiddag tillfälligt något avtagande. Söndag eftermiddag sydväst lokalt 15 m/s.
Norra Östersjön
Varning klass 1 kuling
Syd eller sydväst 15 m/s. I natt tillfälligt något avtagande.
Rigabukten
Varning klass 1 kuling
Syd tidvis 15 m/s. I natt något avtagande.
Finska viken
Varning klass 1 kuling
Sydväst tidvis 15 m/s.
Ålandshav
Varning klass 1 kuling
Syd eller sydväst 15 m/s, natt och förmiddag tillfälligt något avtagande. Söndag eftermiddag sydväst 15 m/s.
Skärgårdshavet
Varning klass 1 kuling
Syd eller sydväst 15 m/s, natt och förmiddag tillfälligt något avtagande. Söndag eftermiddag sydväst 15 m/s.
Södra Bottenhavet
Varning klass 1 kuling
Syd ca 15 m/s, ikväll tillfälligt något avtagande. Fram på söndagen sydväst 14-17 m/s.
Norra Bottenhavet
Varning klass 1 kuling
Syd ca 15 m/s, ikväll tillfälligt något avtagande. Fram på söndagen sydväst 14-17 m/s.
Norra Kvarken
Varning klass 1 kuling
Syd ca 15 m/s, ikväll tillfälligt något avtagande. Fram på söndagen sydväst 14-17 m/s.
Bottenviken
Varning klass 1 kuling
Syd ca 15 m/s, ikväll tillfälligt något avtagande. Fram på söndagen sydväst 14-17 m/s.
Västra Götalands län, Bohuslän och Göteborg.
Varning klass 2 mycket höga flöden, små vattendrag i Bohuslän
Regnmängder som fallit senaste dagarna har gjort att flödet ökat snabbt i små vattendrag som nu är uppe i varningsklass 2. Flödet i Örekilsälven ligger på gränsen för varningsklass 2. I en del av de mindre vattendragen är kulmen nådd, i övriga väntas kulmen närmsta dagarna.
Västra Götalands län, inre Dalsland.
Varning klass 2 mycket höga flöden, små vattendrag i Bohuslän
Regnmängder som fallit senaste dagarna har gjort att flödet ökat snabbt i små vattendrag som nu är uppe i varningsklass 2. Flödet i Örekilsälven ligger på gränsen för varningsklass 2. I en del av de mindre vattendragen är kulmen nådd, i övriga väntas kulmen närmsta dagarna.
Värmlands län.
Varning klass 2 mycket höga flöden, övre delen av Uvån uppströms sjön Ämten
Regnmängderna som fallit gör att flödena ökar snabbt och tappningen i övre delen av Uvån uppströms sjön Ämten har nu passerat gränsen för varningsklass 2. Flödet i nedre delen av Uvån ligger på den övre gränsen för klass 1 nivå. Flödet förväntas fortsätta stiga.
Värmlands län.
Varning klass 1 höga flöden, små vattendrag i Värmland
Regnmängder som fallit har gjort att små vattendrag är uppe i varningsklass 1. De nedre delarna av Uvan ligger på den övre gränsen för varningsklass 1.

mer varningsinformation

Till översiktskarta för varningar
Krisinformation.se
Varningar i Europa


Vad betyder varningen?

Klass

Varningsdefinition

3
Klass 3: Mycket extremt väder väntas som kan innebära stor fara för allmänheten och mycket stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på Internet, radio eller TV.
Läs mer om definitioner för klass3-varningar.
2
Klass 2: Väderutveckling väntas som kan innebära fara för allmänheten, stora materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på Internet, radio eller TV.
Läs mer om definitioner för klass2-varningar.
1
Klass 1: Väderutveckling väntas som innebär vissa risker för allmänheten och störningar för en del samhällsfunktioner. Väder ,men inget ovanligt väderfenomen, som innebär fara, skador eller störningar för vissa aktiviteter.
Läs mer om definitioner för klass1-varningar.

Prova på

Radar, Sverige

Radarbilder visar var det kommit nederbörd. Zoombar karta och 15 minuters uppdateringar.

Hurvarvädret-80px

Hur var vädret?

Vad är värmerekordet för min ort? Hur många regniga dagar hade vi hos mig förra året?Detta, och mer, kan du ta reda på i ”Hur var vädret?”.

Professionella tjänster

Abonnera på klimatdata

Få de senaste väderobservationerna skickade direkt till din e-postadress – dagligen, veckovis eller månadsvis. Med klimatdata från SMHI får du tillgång till officiella mätningar som kan användas för att styra och övervaka processer och följa upp verksamheten.

Varningssystem för eldistributörer

Var förberedd på extremt väder med kundanpassade sms- och e-postvarningar för kraftig blåst, snö och åska.

Lär dig mer

Skalor för vindstyrka

Vind anges på olika sätt i olika sammanhang. Här reder vi ut begreppen.