Menu
 
Svep för att se hela sidan   >>

SMHI Varningar

Utfärdad: 2015-08-01 kl 08:37     Varningarna g�ller f�r de kommande 24 timmarna.

Distrikt

Klass

Varningsmeddelande

Östergötlands län.
Varning klass 1 höga flöden, små och medelstora vattendrag, sydvästra Östergötland
Kulmen har nåtts/kommer att nås under fredagsdygnet. Flödena förväntas sedan minska och nå under gränsen för varningsklass 1 under helgen.
Gävleborgs län inland.
Varning klass 1 höga flöden, medelstora sjörika vattendrag, Gävleborgs- och Jämtlands län
Flödet nedströms många sjöar är fortfarande högt, men på nedåtgående.
Jämtlands län utom fjällen.
Varning klass 1 höga flöden, medelstora sjörika vattendrag, Gävleborgs- och Jämtlands län
Flödet nedströms många sjöar är fortfarande högt, men på nedåtgående.
Västerbottens län inland.
Varning klass 1 höga flöden, Umeälven, uppströms Lycksele
Flödet förväntas ligga kvar på liknande nivåer under helgen.
Västerbottens län, södra Lapplandsfjällen.
Varning klass 1 höga flöden, Umeälven, uppströms Lycksele
Flödet förväntas ligga kvar på liknande nivåer under helgen.
Norrbottens län inland.
Varning klass 1 höga flöden, Kalixälven, uppströms sammanflödet med Kaitumälven
Flödet i Kalixälven förväntas kulminera under helgen, strax ovan varningsklass 1.
Norrbottens län inland.
Varning klass 1 höga flöden, Lilla Luleälven
Tappningen i Lilla Luleälven kommer under dagen upp i flöden motsvarande klass 1. Flödet förväntas ligga på ungefär samma nivå under helgen.
Norrbottens län inland.
Varning klass 1 höga flöden, Piteälven, övre delen
Flödet i Piteälvens övre delar har nått upp i volymer motsvarande varningsklass 1. Kulmen förväntas i början av nästa vecka.
Norrbottens län inland.
Varning klass 1 höga flöden, Skellefteälven, uppströms Storavan
Flödena uppströms Storavan har nått upp i flöden motsvarande varningsklass 1. Tappningarna väntas fortsätta under helgen, eventuellt en bit in på nästa vecka beroende på kommande nederbördsmängder.
Norrbottens län inland.
Varning klass 1 höga flöden, Torneälven, uppströms sammanflödet med Kalixälven
Flödet förväntas kulminera under helgen i de norra delarna. I de södra delarna förväntas kulmen först under början av nästa vecka.
Norrbottens län, norra Lapplandsfjällen.
Varning klass 1 höga flöden, Kalixälven, uppströms sammanflödet med Kaitumälven
Flödet i Kalixälven förväntas kulminera under helgen, strax ovan varningsklass 1.
Norrbottens län, norra Lapplandsfjällen.
Varning klass 1 höga flöden, Lilla Luleälven
Tappningen i Lilla Luleälven kommer under dagen upp i flöden motsvarande klass 1. Flödet förväntas ligga på ungefär samma nivå under helgen.
Norrbottens län, norra Lapplandsfjällen.
Varning klass 1 höga flöden, Piteälven, övre delen
Flödet i Piteälvens övre delar har nått upp i volymer motsvarande varningsklass 1. Kulmen förväntas i början av nästa vecka.
Norrbottens län, norra Lapplandsfjällen.
Varning klass 1 höga flöden, Skellefteälven, uppströms Storavan
Flödena uppströms Storavan har nått upp i flöden motsvarande varningsklass 1. Tappningarna väntas fortsätta under helgen, eventuellt en bit in på nästa vecka beroende på kommande nederbördsmängder.
Norrbottens län, norra Lapplandsfjällen.
Varning klass 1 höga flöden, Torneälven, uppströms sammanflödet med Kalixälven
Flödet förväntas kulminera under helgen i de norra delarna. I de södra delarna förväntas kulmen först under början av nästa vecka.

Brandriskvarning

Ingen brandriskvarning utfärdad. Brandriskkarta

mer varningsinformation

Till översiktskarta för varningar
Krisinformation.se
Varningar i Europa


Vad betyder varningen?

Klass

Varningsdefinition

3
Klass 3: Mycket extremt väder väntas som kan innebära stor fara för allmänheten och mycket stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på Internet, radio eller TV.
L�s mer om definitioner f�r klass3-varningar.
2
Klass 2: Väderutveckling väntas som kan innebära fara för allmänheten, stora materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på Internet, radio eller TV.
L�s mer om definitioner f�r klass2-varningar.
1
Klass 1: Väderutveckling väntas som innebär vissa risker för allmänheten och störningar för en del samhällsfunktioner. Väder ,men inget ovanligt väderfenomen, som innebär fara, skador eller störningar för vissa aktiviteter.
L�s mer om definitioner f�r klass1-varningar.

Prova på

Radar, Sverige

Radarbilder visar var det kommit nederbörd. Zoombar karta och 15 minuters uppdateringar.

Hur var vädret?

Vad är värmerekordet för min ort? Hur många regniga dagar hade vi hos mig förra året?Detta, och mer, kan du ta reda på i ”Hur var vädret?”.

Professionella tjänster

Bli förvarnad om åska, kraftig blåst och snö

Förbered dig för extremt väder i tid. Kundanpassade sms- och e-postvarningar, webbtjänster och konsultation hjälper dig.

Abonnera på klimatdata

Få de senaste väderobservationerna skickade direkt till din e-postadress – dagligen, veckovis eller månadsvis. Med klimatdata från SMHI får du tillgång till officiella mätningar som kan användas för att styra och övervaka processer och följa upp verksamheten.

Lär dig mer

SMHIs varningar

SMHI utfärdar varningar när väderutvecklingen väntas innebära risker för allmänheten och störningar i samhällsfunktioner. Arbetet bedrivs dygnet runt och SMHI har ständig beredskap för akuta insatser.

Skalor för vindstyrka

Vind anges på olika sätt i olika sammanhang. Här reder vi ut begreppen.

Prova på

Radar, Sverige

Radarbilder visar var det kommit nederbörd. Zoombar karta och 15 minuters uppdateringar.

Hur var vädret?

Vad är värmerekordet för min ort? Hur många regniga dagar hade vi hos mig förra året?Detta, och mer, kan du ta reda på i ”Hur var vädret?”.

Professionella tjänster

Bli förvarnad om åska, kraftig blåst och snö

Förbered dig för extremt väder i tid. Kundanpassade sms- och e-postvarningar, webbtjänster och konsultation hjälper dig.

Abonnera på klimatdata

Få de senaste väderobservationerna skickade direkt till din e-postadress – dagligen, veckovis eller månadsvis. Med klimatdata från SMHI får du tillgång till officiella mätningar som kan användas för att styra och övervaka processer och följa upp verksamheten.

Lär dig mer

SMHIs varningar

SMHI utfärdar varningar när väderutvecklingen väntas innebära risker för allmänheten och störningar i samhällsfunktioner. Arbetet bedrivs dygnet runt och SMHI har ständig beredskap för akuta insatser.

Skalor för vindstyrka

Vind anges på olika sätt i olika sammanhang. Här reder vi ut begreppen.