SMHI Varningar

Utfärdad: 2015-01-27 kl 18:02     Varningarna g�ller f�r de kommande 24 timmarna.

Distrikt

Klass

Varningsmeddelande

Skagerack
Varning klass 1 kuling
Från onsdag morgon sydväst ca 15 m/s.
Kattegatt
Varning klass 1 kuling
Från onsdag morgon sydväst ca 15 m/s.
Öresund
Varning klass 1 kuling
Från onsdag eftermiddag sydväst ca 15 m/s.
Bälten
Varning klass 1 kuling
Från onsdag morgon sydväst ca 15 m/s.
Sydvästra Östersjön
Varning klass 1 kuling
Från onsdag eftermiddag sydväst ca 15 m/s.
Södra Östersjön
Varning klass 1 kuling
Från onsdag eftermiddag sydväst ca 15 m/s.
Sydöstra Östersjön
Varning klass 1 kuling
Onsdag kväll sydväst ca 14 m/s.
Mellersta Östersjön
Varning klass 1 kuling
Onsdag kväll sydväst ca 14 m/s.
Norra Östersjön
Varning klass 1 kuling
Onsdag eftermiddag sydväst ca 14 m/s.
Ålandshav
Varning klass 1 kuling
Onsdag middag sydväst ca 14 m/s.
Skärgårdshavet
Varning klass 1 kuling
Onsdag middag sydväst ca 14 m/s.
Södra Bottenhavet
Varning klass 1 kuling
Från onsdag morgon sydväst ca 14 m/s.
Norra Bottenhavet
Varning klass 1 kuling
Från onsdag morgon sydväst ca 14 m/s.
Norra Kvarken
Varning klass 1 kuling
Från natt mot onsdag sydväst ca 15 m/s.
Bottenviken
Varning klass 1 kuling
Från natt mot onsdag sydväst ca 15 m/s.
Kronobergs län, östra delen.
Varning klass 1 höga flöden, i Ronnebyån från sjön Rottnen till och med utloppet av sjön Viren.
Flödet ur Rottnen minskar, men ligger ännu över nivån för klass1. Ur sjön Viren är flödet mycket nära klass1. Innan veckoslutet väntas ingen större förändring av flödet.

mer varningsinformation

Till översiktskarta för varningar
Krisinformation.se
Varningar i Europa


Vad betyder varningen?

Klass

Varningsdefinition

3
Klass 3: Mycket extremt väder väntas som kan innebära stor fara för allmänheten och mycket stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på Internet, radio eller TV.
L�s mer om definitioner f�r klass3-varningar.
2
Klass 2: Väderutveckling väntas som kan innebära fara för allmänheten, stora materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på Internet, radio eller TV.
L�s mer om definitioner f�r klass2-varningar.
1
Klass 1: Väderutveckling väntas som innebär vissa risker för allmänheten och störningar för en del samhällsfunktioner. Väder ,men inget ovanligt väderfenomen, som innebär fara, skador eller störningar för vissa aktiviteter.
L�s mer om definitioner f�r klass1-varningar.

Prova på

Radar, Sverige

Radarbilder visar var det kommit nederbörd. Zoombar karta och 15 minuters uppdateringar.

Hur var vädret?

Vad är värmerekordet för min ort? Hur många regniga dagar hade vi hos mig förra året?Detta, och mer, kan du ta reda på i ”Hur var vädret?”.

Professionella tjänster

Bli förvarnad om åska, kraftig blåst och snö

Förbered dig för extremt väder i tid. Kundanpassade sms- och e-postvarningar, webbtjänster och konsultation hjälper dig.

Abonnera på klimatdata

Få de senaste väderobservationerna skickade direkt till din e-postadress – dagligen, veckovis eller månadsvis. Med klimatdata från SMHI får du tillgång till officiella mätningar som kan användas för att styra och övervaka processer och följa upp verksamheten.

Lär dig mer

Skalor för vindstyrka

Vind anges på olika sätt i olika sammanhang. Här reder vi ut begreppen.