Svep för att se hela sidan   >>

Snödjup

ds

Visa i kartan:
 Vatten
 Observationer
 Ortnamn
 Stationsnamn

Snödjup i cm
 
Snödjup, SÄSONGEN 2015 - 2016

SÄSONGEN 2015 - 2016

Slut för säsongen.
Den 25 maj 2016 fanns det inte mätbart snödjup vid någon av SMHI:s stationer. Det är därmed inte längre meningsfullt att uppdatera snödjupskartan. Notera dock att det ännu kan förekomma snö i högre fjällterräng, men där har SMHI inga snödjupsmätningar.

På denna sida visas analyserade kartor över snödjupet. Kartorna avser snödjupet kl 07 svensk normaltid.
Mer information om snödjupskartorna

På smhi.se finns även en presentation av dagliga snödjupsobservationer.