Risk för vattenbrist

Information om risk för vattenbrist tas fram i samverkan mellan SGU och SMHI. Syftet med tjänsten är att ge en överblick hur tillgången på vatten är på en övergripande skala. Informationen uppdateras en gång i veckan. Kartor över grundvattennivåns avvikelse från de normala i små och stora magasin uppdateras månadsvis.

Risk för vattenbrist kommande månad i följande områden:

Gotlands län

Gävleborgs län

Kalmar län

Stockholms län

Södermanlands län

Uppsala län

Värmlands län

Västmanlands län

Örebro län

Östergötlands län

Vattenbrist karta vecka 17
Legend Risk för vattenbrist

Gotlands län

Gävleborgs län

Kalmar län

Stockholms län

Södermanlands län

Uppsala län

Värmlands län

Västmanlands län

Örebro län

Östergötlands län

Vattenbrist karta vecka 17
Legend Risk för vattenbrist

Markvatten och grundvatten

Markvattensituationen uppdateras varje vecka

Markvattenkarta dag 1
Kartan visar beräknad markvattenhalt i procent av det normala (medelvärdet 1981 - 2010). 100 procent är normalt. Markvattenhalten visar den beräknade mängd vatten som är tillgänglig för växterna (växttillgänglig vatten). Notera att kartan visar beräknade värden, inte observationer. Förstora Bild
Markvattenkarta dag 10
Kartan visar beräknad markvattenhalt i procent av det normala (medelvärdet 1981 - 2010). 100 procent är normalt. Markvattenhalten visar den beräknade mängd vatten som är tillgänglig för växterna (växttillgänglig vatten). Notera att kartan visar beräknade värden, inte observationer. Förstora Bild

Grundvattensituationen senast uppdaterad 2019-05-06

Grundvattenkartorna SGU
Grundvattennivåns avvikelse från den normala i små och stora magasin tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Kartan för små magasin är främst ett stöd för de som har egna brunnar, medan den för stora magasin främst avser de stora sand- och grusåsarna från vilka en stor del av landets kommuner tar sitt vatten från.

Markvattensituationen uppdateras varje vecka

Markvattenkarta dag 1
Kartan visar beräknad markvattenhalt i procent av det normala (medelvärdet 1981 - 2010). 100 procent är normalt. Markvattenhalten visar den beräknade mängd vatten som är tillgänglig för växterna (växttillgänglig vatten). Notera att kartan visar beräknade värden, inte observationer. Förstora Bild
Markvattenkarta dag 10
Kartan visar beräknad markvattenhalt i procent av det normala (medelvärdet 1981 - 2010). 100 procent är normalt. Markvattenhalten visar den beräknade mängd vatten som är tillgänglig för växterna (växttillgänglig vatten). Notera att kartan visar beräknade värden, inte observationer. Förstora Bild

Grundvattensituationen senast uppdaterad 2019-05-06

Grundvattenkartorna SGU
Grundvattennivåns avvikelse från den normala i små och stora magasin tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Kartan för små magasin är främst ett stöd för de som har egna brunnar, medan den för stora magasin främst avser de stora sand- och grusåsarna från vilka en stor del av landets kommuner tar sitt vatten från.

Nederbörd och temperatur

Nederbördsavvikelse för 2018

Avvikelse för nederbörd 2018
Årsnederbörden år 2018 i procent av den normala årsnederbörden (medelvärdet 1961 - 1990).

Nederbördsavvikelse hittills under 2019

Nederbördsavvikelse hittills under 2019
Nederbördsavvikelse hittills under 2019 i procent av periodens normala nederbörd (medelvärdet 1961 - 1990). 100 % är normalt. Uppdateras dagligen.

Temperaturavvikelse för 2018

Temperaturavvikelse för 2018
Medeltemperaturens avvikelse under 2018 från det normala (medelvärdet 1961 - 1990) i °C.

Temperaturavvikelse hittills under 2019

Temperaturavvikelse hittills under 2019
Temperaturavvikesle hittills under 2019 från den normala medeltemperaturen (medelvärdet 1961 - 1990) i °C. 0.0 °C är normalt. Uppdateras dagligen.

Nederbördsavvikelse för 2018

Avvikelse för nederbörd 2018
Årsnederbörden år 2018 i procent av den normala årsnederbörden (medelvärdet 1961 - 1990).

Nederbördsavvikelse hittills under 2019

Nederbördsavvikelse hittills under 2019
Nederbördsavvikelse hittills under 2019 i procent av periodens normala nederbörd (medelvärdet 1961 - 1990). 100 % är normalt. Uppdateras dagligen.

Temperaturavvikelse för 2018

Temperaturavvikelse för 2018
Medeltemperaturens avvikelse under 2018 från det normala (medelvärdet 1961 - 1990) i °C.

Temperaturavvikelse hittills under 2019

Temperaturavvikelse hittills under 2019
Temperaturavvikesle hittills under 2019 från den normala medeltemperaturen (medelvärdet 1961 - 1990) i °C. 0.0 °C är normalt. Uppdateras dagligen.