Svep för att se hela sidan   >>

Observationer, Sverige

Sverigekarta

Observera att felaktiga värden kan förekomma vid enstaka tillfällen då data ej hunnit granskas.

Observationerna uppdateras 30 minuter efter varje timme.
  °C      Senaste dygnets temperaturobservationer.
  m/s      Senaste dygnets vindobservationer.
  mm      Senaste dygnets nederbörd.