Flödesläget

Flödesläget

Kartan visar om det rinner mer eller mindre vatten i våra bäckar, åar och älvar än vad det brukar göra vid en viss tid på året.

Kartabild över Sverige som visar om det rinner mer eller mindre vatten i våra bäckar, åar och älvar än vad det brukar göra.
  • Lägre flöde än normalt
  • Högre flöde än normalt
bak
spela
stoppa
fram