Flödesläget

Kartan visar om det rinner mer eller mindre vatten i våra bäckar, åar och älvar än vad det brukar göra vid en viss tid på året.