SMHI Varningar

Utfärdad: 2014-07-24 kl 21:16     Varningarna gäller för de kommande 24 timmarna.

Distrikt

Klass

Varningsmeddelande

Västra Götalands län, Bohuslän och Göteborg.
Varning klass 1 mycket höga temperaturer
Fram till och med fredag väntas maximumtemperaturen nå 30 grader.
Västra Götalands län, Sjuhäradsbygden och Göta älv.
Varning klass 1 mycket höga temperaturer
Fram till och med fredag väntas maximumtemperaturen nå 30 grader.
Västra Götalands län, sydväst Vänern.
Varning klass 1 mycket höga temperaturer
Fram till och med fredag väntas maximumtemperaturen nå 30 grader.
Västra Götalands län, inre Dalsland.
Varning klass 1 mycket höga temperaturer
Fram till och med fredag väntas maximumtemperaturen nå 30 grader.
Västra Götalands län, norra Västergötland.
Varning klass 1 mycket höga temperaturer
Fram till och med fredag väntas maximumtemperaturen nå 30 grader.
Östergötlands län.
Varning klass 1 mycket höga temperaturer
Fram till och med fredag väntas maximumtemperaturen nå 30 grader.
Värmlands län.
Varning klass 2 extremt höga temperaturer
Minst fram till på lördag väntas maxtemperaturen kunna nå 30 grader. dvs totalt under minst 5 dagar.
Örebro län.
Varning klass 2 extremt höga temperaturer
Minst fram till på lördag väntas maxtemperaturen kunna nå 30 grader. dvs totalt under minst 5 dagar.
Södermanlands län.
Varning klass 2 extremt höga temperaturer
Minst fram till på lördag väntas maxtemperaturen kunna nå 30 grader. dvs totalt under minst 5 dagar.
Stockholms län utom Roslagskusten.
Varning klass 2 extremt höga temperaturer
Minst fram till på lördag väntas maxtemperaturen kunna nå 30 grader. dvs totalt under minst 5 dagar.
Stockholms län, Roslagskusten.
Varning klass 2 extremt höga temperaturer
Minst fram till på lördag väntas maxtemperaturen kunna nå 30 grader. dvs totalt under minst 5 dagar.
Västmanlands län.
Varning klass 2 extremt höga temperaturer
Minst fram till på lördag väntas maxtemperaturen kunna nå 30 grader. dvs totalt under minst 5 dagar.
Uppsala län utom Upplandskusten.
Varning klass 2 extremt höga temperaturer
Minst fram till på lördag väntas maxtemperaturen kunna nå 30 grader. dvs totalt under minst 5 dagar.
Uppsala län, Upplandskusten.
Varning klass 2 extremt höga temperaturer
Minst fram till på lördag väntas maxtemperaturen kunna nå 30 grader. dvs totalt under minst 5 dagar.
Dalarnas län utom Dalafjällen.
Varning klass 2 extremt höga temperaturer
Minst fram till på lördag väntas maxtemperaturen kunna nå 30 grader. dvs totalt under minst 5 dagar.
Gävleborgs län kustland.
Varning klass 2 extremt höga temperaturer
Minst fram till på lördag väntas maxtemperaturen kunna nå 30 grader. dvs totalt under minst 5 dagar.
Gävleborgs län inland.
Varning klass 2 extremt höga temperaturer
Minst fram till på lördag väntas maxtemperaturen kunna nå 30 grader. dvs totalt under minst 5 dagar.
Västernorrlands län.
Varning klass 2 extremt höga temperaturer
Minst fram till på lördag väntas maxtemperaturen kunna nå 30 grader. dvs totalt under minst 5 dagar.
Västerbottens län kustland.
Varning klass 2 extremt höga temperaturer
Minst fram till på lördag väntas maxtemperaturen kunna nå 30 grader. dvs totalt under minst 5 dagar.
Norrbottens län kustland.
Varning klass 2 extremt höga temperaturer
Minst fram till på lördag väntas maxtemperaturen kunna nå 30 grader. dvs totalt under minst 5 dagar.

Brandriskvarning

Faran för skogsbränder är stor på många håll i landet och mycket stor i norra Götaland, östra Svealand, Värmland samt i Norrbotten. Brandriskkarta

Meddelande

SMHI meddelar om höga temperaturer när maxtemperaturen förväntas bli 26 grader eller mer i tre dagar i följd. Ett meddelande om höga temperaturer är inte en vädervarning och till skillnad från varningar kan meddelande om höga temperaturer utfärdas upp till 48 timmar före väderhändelsen.

Utfärdad 2014-07-22 12:00
Det fortsätter att vara varmt med maxtemperaturer på minst 26 grader över i stort sett hela landet. Värmen håller håller troligen i sig fram till på lördag då Götaland och norra Norrland väntas få lite svalare, över mellersta delen av landet lägre temperaturer först till på måndag.

mer varningsinformation

Till översiktskarta för varningar
Krisinformation.se
Varningar i Europa


Vad betyder varningen?

Klass

Varningsdefinition

3
Klass 3: Mycket extremt väder väntas som kan innebära stor fara för allmänheten och mycket stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på Internet, radio eller TV.
Läs mer om definitioner för klass3-varningar.
2
Klass 2: Väderutveckling väntas som kan innebära fara för allmänheten, stora materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på Internet, radio eller TV.
Läs mer om definitioner för klass2-varningar.
1
Klass 1: Väderutveckling väntas som innebär vissa risker för allmänheten och störningar för en del samhällsfunktioner. Väder ,men inget ovanligt väderfenomen, som innebär fara, skador eller störningar för vissa aktiviteter.
Läs mer om definitioner för klass1-varningar.
 

PROFESSIONELLA TJÄNSTER

LÄR DIG MER

PROVA PÅ