SMHI Varningar

Utfärdad: 2014-04-16 kl 20:29     Varningarna gäller för de kommande 24 timmarna.

Distrikt

Klass

Varningsmeddelande

Skagerack
Varning klass 1 kuling
Först sydväst, lokalt 14 m/s. Från torsdag morgon sydväst 14-17 m/s.
Vänern
Varning klass 1 kuling
Från torsdag eftermiddag sydväst cirka 15 m/s.
Kattegatt
Varning klass 1 kuling
Från torsdag middag sydväst ca 15 m/s.
Mellersta Östersjön
Varning klass 1 kuling
Från torsdag eftermiddag sydväst cirka 15 m/s.
Norra Östersjön
Varning klass 1 kuling
Från torsdag eftermiddag sydväst cirka 15 m/s.
Ålandshav
Varning klass 1 kuling
Från torsdag eftermiddag sydväst cirka 15 m/s.
Skärgårdshavet
Varning klass 1 kuling
Från torsdag eftermiddag sydväst cirka 15 m/s.
Södra Bottenhavet
Varning klass 1 kuling
Från torsdag eftermiddag sydväst cirka 15 m/s.
Norra Bottenhavet
Varning klass 1 kuling
Från torsdag eftermiddag sydväst cirka 15 m/s.
Norra Kvarken
Varning klass 1 kuling
Från torsdag eftermiddag sydväst cirka 15 m/s.
Bottenviken
Varning klass 1 kuling
Från torsdag eftermiddag sydväst cirka 15 m/s.

Brandriskvarning

Ingen brandriskvarning utfärdad. Brandriskkarta

mer varningsinformation

Till översiktskarta för varningar
Krisinformation.se
Varningar i Europa


Vad betyder varningen?

Klass

Varningsdefinition

3
Klass 3: Mycket extremt väder väntas som kan innebära stor fara för allmänheten och mycket stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på Internet, radio eller TV.
Läs mer om definitioner för klass3-varningar.
2
Klass 2: Väderutveckling väntas som kan innebära fara för allmänheten, stora materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på Internet, radio eller TV.
Läs mer om definitioner för klass2-varningar.
1
Klass 1: Väderutveckling väntas som innebär vissa risker för allmänheten och störningar för en del samhällsfunktioner. Väder ,men inget ovanligt väderfenomen, som innebär fara, skador eller störningar för vissa aktiviteter.
Läs mer om definitioner för klass1-varningar.
 

PROFESSIONELLA TJÄNSTER

LÄR DIG MER

PROVA PÅ