SMHI Varningar

Utfärdad: 2014-07-30 kl 19:07     Varningarna gäller för de kommande 24 timmarna.

Distrikt

Klass

Varningsmeddelande

Bottenviken
Varning klass 1 kuling
Från sent i kväll sydost tidvis kuling 15 m/s. I morgon syd eller sydväst.

Brandriskvarning

Skogsbrandsfaran är stor eller mycket stor västra Götaland och västra Svealand. Brandriskkarta

Meddelande

SMHI meddelar om höga temperaturer när maxtemperaturen förväntas bli 26 grader eller mer i tre dagar i följd. Ett meddelande om höga temperaturer är inte en vädervarning och till skillnad från varningar kan meddelande om höga temperaturer utfärdas upp till 48 timmar före väderhändelsen.

Utfärdad 2014-07-27 06:22
Över södra halvan av landet fortsätter det att vara varmt med maxtemperaturer på minst 26 grader ytterligare några dagar. I dag, tisdag, något lägre temperaturer i södra Norrland, i morgon onsdag, lägre i västra Svealand och Götaland, på torsdag även i de östra delarna.

mer varningsinformation

Till översiktskarta för varningar
Krisinformation.se
Varningar i Europa


Vad betyder varningen?

Klass

Varningsdefinition

3
Klass 3: Mycket extremt väder väntas som kan innebära stor fara för allmänheten och mycket stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på Internet, radio eller TV.
Läs mer om definitioner för klass3-varningar.
2
Klass 2: Väderutveckling väntas som kan innebära fara för allmänheten, stora materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på Internet, radio eller TV.
Läs mer om definitioner för klass2-varningar.
1
Klass 1: Väderutveckling väntas som innebär vissa risker för allmänheten och störningar för en del samhällsfunktioner. Väder ,men inget ovanligt väderfenomen, som innebär fara, skador eller störningar för vissa aktiviteter.
Läs mer om definitioner för klass1-varningar.
 

PROFESSIONELLA TJÄNSTER

LÄR DIG MER

PROVA PÅ