SMHI Varningar

Utfärdad: 2014-08-21 kl 03:53     Varningarna gäller för de kommande 24 timmarna.

Distrikt

Klass

Varningsmeddelande

Skagerack
Varning klass 1 kuling
Under eftermiddagen sydväst ca 15m/s.
Rigabukten
Varning klass 1 kuling
Syd eller sydväst, 15 m/s, torsdag morgon avtagande.
Finska viken
Varning klass 1 kuling
Sydväst tidvis 15 m/s, under förmiddagen avtagande.
Hallands län.
Varning klass 3 extremt höga flöden, i de nedre delarna av Nissan
Flödet är fortsatt klass 3 i Nissan genom Halmstad. Uppströms Halmstad är flödet dock strax under klass 3. I de nedre delarna av Nissan är flödena förhållandevis stabila.
Hallands län.
Varning klass 1 höga flöden, i små och medelstora vattendrag, kring delar av Nissans och Ätrans avrinningsområde
P.g.a. av de stora regnmängderna som har fallit de senaste dygnen har de små vattendragen stigit kraftigt men nu nått kulmen och sjunker undan. Lokala regnskurar kan göra att flödet lokalt stiger igen. I de medelstora vattendragen är flödena lokalt höga.
Jönköpings län, västra delen utom syd om Vättern.
Varning klass 1 höga flöden, i små och medelstora vattendrag, kring delar av Nissans och Ätrans avrinningsområde
P.g.a. av de stora regnmängderna som har fallit de senaste dygnen har de små vattendragen stigit kraftigt men nu nått kulmen och sjunker undan. Lokala regnskurar kan göra att flödet lokalt stiger igen. I de medelstora vattendragen är flödena lokalt höga.
Västra Götalands län, Sjuhäradsbygden och Göta älv.
Varning klass 2 mycket höga flöden, i vattendrag söder om Vänern
I samband med de senaste dagarnas regnmängder och kraftiga skurar har flödena i små och medelstora vattendrag stigit kraftigt och förväntas fortsätta stiga och lokalt nå upp till klass 2. I de västra grenarna av Lidan når flödet också upp i klass 2.
Västra Götalands län, Sjuhäradsbygden och Göta älv.
Varning klass 1 höga flöden, i små och medelstora vattendrag, kring delar av Nissans och Ätrans avrinningsområde
P.g.a. av de stora regnmängderna som har fallit de senaste dygnen har de små vattendragen stigit kraftigt men nu nått kulmen och sjunker undan. Lokala regnskurar kan göra att flödet lokalt stiger igen. I de medelstora vattendragen är flödena lokalt höga.
Västra Götalands län, sydväst Vänern.
Varning klass 2 mycket höga flöden, i vattendrag söder om Vänern
I samband med de senaste dagarnas regnmängder och kraftiga skurar har flödena i små och medelstora vattendrag stigit kraftigt och förväntas fortsätta stiga och lokalt nå upp till klass 2. I de västra grenarna av Lidan når flödet också upp i klass 2.
Västra Götalands län, norra Västergötland.
Varning klass 2 mycket höga flöden, i vattendrag söder om Vänern
I samband med de senaste dagarnas regnmängder och kraftiga skurar har flödena i små och medelstora vattendrag stigit kraftigt och förväntas fortsätta stiga och lokalt nå upp till klass 2. I de västra grenarna av Lidan når flödet också upp i klass 2.

Brandriskvarning

Ingen brandriskvarning utfärdad. Brandriskkarta

mer varningsinformation

Till översiktskarta för varningar
Krisinformation.se
Varningar i Europa


Vad betyder varningen?

Klass

Varningsdefinition

3
Klass 3: Mycket extremt väder väntas som kan innebära stor fara för allmänheten och mycket stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på Internet, radio eller TV.
Läs mer om definitioner för klass3-varningar.
2
Klass 2: Väderutveckling väntas som kan innebära fara för allmänheten, stora materiella skador och stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på Internet, radio eller TV.
Läs mer om definitioner för klass2-varningar.
1
Klass 1: Väderutveckling väntas som innebär vissa risker för allmänheten och störningar för en del samhällsfunktioner. Väder ,men inget ovanligt väderfenomen, som innebär fara, skador eller störningar för vissa aktiviteter.
Läs mer om definitioner för klass1-varningar.
 

PROFESSIONELLA TJÄNSTER

LÄR DIG MER

PROVA PÅ