Brandriskkartor, 5-dygn, stor

Om brandriskvarningar

Om brandriskkartor

Brandriskkartorna visar en till tre olika kartor med information beroende på när i brandrisksäsongen du går in och tittar. Från 1 mars till början av juni visas gräsbrandriskkartan och senare under våren och sommaren visas även skogsbrandriskkartor  som visar antändnings- (HBV) och spridningsrisk (FWI).

Om brandriskvarningar

Om brandriskkartor

Brandriskkartorna visar en till tre olika kartor med information beroende på när i brandrisksäsongen du går in och tittar. Från 1 mars till början av juni visas gräsbrandriskkartan och senare under våren och sommaren visas även skogsbrandriskkartor  som visar antändnings- (HBV) och spridningsrisk (FWI).

Prova på

Brandriskkartor för gräs och skog

Brandriskkartorna visar var det finns risk för gräsbränder i torrt fjolårsgräs och var det är risk för skogsbränder.

Lär dig mer

Brandriskprognoser

Under sommarperioden utfärdar SMHI sedan många år allmänna varningar när det är stor brandfara. Läs mer om hur prognoserna ställs.

Förklaring av brandriskkartor

Det finns olika typer av brandriskkartor. Här förklaras hur man tolkar de olika kartorna.

Prova på

Brandriskkartor för gräs och skog

Brandriskkartorna visar var det finns risk för gräsbränder i torrt fjolårsgräs och var det är risk för skogsbränder.

Lär dig mer

Brandriskprognoser

Under sommarperioden utfärdar SMHI sedan många år allmänna varningar när det är stor brandfara. Läs mer om hur prognoserna ställs.

Förklaring av brandriskkartor

Det finns olika typer av brandriskkartor. Här förklaras hur man tolkar de olika kartorna.