Väderradar i Örnsköldsvik moderniserad – intrimning pågår

Data från den moderniserade väderradaranläggningen utanför Örnsköldsvik används nu i SMHIs tjänster och produkter. Systemet kommer att trimmas in under den närmsta tiden.

Intrimningen innebär, bland annat, att vi testar olika inställningar för att minska förekomsten av klotter. För utvärdering av inställningarna krävs lite olika vädersituationer, varför intrimning kan ta förhållandevis lång tid.

Högre upplösning

De moderniserade radaranläggningarna i Ängelholm, Vara, Östersund, Hudiksvall, Hemse (Ase) och Örnsköldsvik har nu högre upplösning än tidigare. Nederbördsområden kan därför upplevas som mindre homogena, alltså se grynigare ut, jämfört med övriga radaranläggningar. Exempelvis kan resultatet se ut enlig bild nedan där man ser skillnaden i upplösning i nordost (Luleå) där väderradar Örnsköldsvik gränsar mot icke-moderniserade anläggningar. Med högre upplösning är det möjligt att se mer detaljer i nederbördsområden och att uppskatta nederbördsmängd på ett bättre sätt.

Radarbild
Bilden är hämtad från systemet Baltrad (2017-09-08 05:25 UTC).

Den moderniserade radaranläggningen står på samma plats som den tidigare och riskerar precis som tidigare att detektera omkringliggande höjder samt kustlinjer. Detta kan ge upphov till så kallat markklotter i radarprodukten.  Markklotter är fasta ekon från terrängen