Satellitbild

BILDER FRÅN POLÄRA SATELLITER


08-23 10:47
08-23 10:22
08-23 09:56
08-23 08:43
08-23 07:02
08-23 06:25
08-23 06:21
08-23 05:53
08-23 05:21
08-23 04:45
08-23 04:41
08-23 04:12FÖRKLARING


IR-bilder visas ofta i gråskala. Mycket enkelt kan man säga att:
- ljusgrått är höga moln (slöjmoln/cirrus. Även bymoln som växer i höjden)
- mellangrått är medelhöga moln (ofta tjockare moln som skymmer solen, kan ge nederbörd)
- mörkgrått är låga moln (tex dimmoln, duggregnsmoln etc)

FORSKNING

PROFESSIONELLA TJÄNSTER

LÄR DIG MER