Satellitbild

BILDER FRÅN POLÄRA SATELLITER


04-25 06:40
04-25 06:38
04-25 06:11
04-25 05:00
04-25 04:58
04-25 04:31
04-25 03:20
04-25 03:18
04-25 01:39
04-25 01:01
04-25 00:01
04-24 23:52FÖRKLARING


IR-bilder visas ofta i gråskala. Mycket enkelt kan man säga att:
- ljusgrått är höga moln (slöjmoln/cirrus. Även bymoln som växer i höjden)
- mellangrått är medelhöga moln (ofta tjockare moln som skymmer solen, kan ge nederbörd)
- mörkgrått är låga moln (tex dimmoln, duggregnsmoln etc)

FORSKNING

PROFESSIONELLA TJÄNSTER

LÄR DIG MER