Satellitbild

BILDER FRÅN POLÄRA SATELLITER


07-30 10:47
07-30 09:53
07-30 09:33
07-30 08:13
07-30 07:27
07-30 06:32
07-30 05:48
07-30 05:02
07-30 04:03
07-30 02:27
07-30 02:23
07-30 01:42FÖRKLARING


IR-bilder visas ofta i gråskala. Mycket enkelt kan man säga att:
- ljusgrått är höga moln (slöjmoln/cirrus. Även bymoln som växer i höjden)
- mellangrått är medelhöga moln (ofta tjockare moln som skymmer solen, kan ge nederbörd)
- mörkgrått är låga moln (tex dimmoln, duggregnsmoln etc)

FORSKNING

PROFESSIONELLA TJÄNSTER

LÄR DIG MER