Satellitbild

BILDER FRÅN POLÄRA SATELLITER


04-20 19:35
04-20 17:04
04-20 15:51
04-20 15:47
04-20 15:22
04-20 14:47
04-20 14:09
04-20 13:43
04-20 13:05
04-20 12:28
04-20 12:23
04-20 11:27FÖRKLARING


IR-bilder visas ofta i gråskala. Mycket enkelt kan man säga att:
- ljusgrått är höga moln (slöjmoln/cirrus. Även bymoln som växer i höjden)
- mellangrått är medelhöga moln (ofta tjockare moln som skymmer solen, kan ge nederbörd)
- mörkgrått är låga moln (tex dimmoln, duggregnsmoln etc)

FORSKNING

PROFESSIONELLA TJÄNSTER

LÄR DIG MER