Satellitbild

BILDER FRÅN POLÄRA SATELLITER


07-23 07:53
07-23 07:04
07-23 06:12
07-23 05:25
07-23 05:22
07-23 04:31
07-23 03:44
07-23 03:41
07-23 02:00
07-22 15:34
07-22 13:52
07-22 12:11FÖRKLARING


IR-bilder visas ofta i gråskala. Mycket enkelt kan man säga att:
- ljusgrått är höga moln (slöjmoln/cirrus. Även bymoln som växer i höjden)
- mellangrått är medelhöga moln (ofta tjockare moln som skymmer solen, kan ge nederbörd)
- mörkgrått är låga moln (tex dimmoln, duggregnsmoln etc)

FORSKNING

PROFESSIONELLA TJÄNSTER

LÄR DIG MER