Svep för att se hela sidan   >>

Satellitbild

BILDER FRÅN POLÄRA SATELLITER


01-18 10:30
01-18 10:01
01-18 09:59
01-18 09:10
01-18 08:23
01-18 07:22
01-18 06:17
01-18 05:42
01-18 05:05
01-18 04:36
01-18 03:25
01-18 02:55FÖRKLARING


Blåvitt = höga moln, ofta tunna
Vitt = medelhöga moln, tjocka höga moln eller nysnö/glaciär
Gult = låga moln, is eller "gammal snö"