Svep för att se hela sidan   >>

Satellitbild

BILDER FRÅN POLÄRA SATELLITER


05-27 15:04
05-27 14:52
05-27 14:46
05-27 14:01
05-27 13:24
05-27 13:09
05-27 11:46
05-27 11:34
05-27 11:25
05-27 10:46
05-27 09:53
05-27 09:52FÖRKLARING


Blåvitt = höga moln, ofta tunna
Vitt = medelhöga moln, tjocka höga moln eller nysnö/glaciär
Gult = låga moln, is eller "gammal snö"