Radar, Norden

Radaranläggningar moderniseras

Fram till slutet av 2018 pågår arbete med att uppgradera SMHIs väderradaranläggningar. Den närmsta tiden är följande anläggningar berörda:
Under intrimning: Väderradaranläggningarna i ÄngelholmVaraÖstersund och Hudiksvall är driftsatta men fortsatt under intrimning och vissa brister i data kan framträda under intrimningsperioden.

Ase: Väderradar Ase planeras att bli moderniserad med start i mitten av maj. Anläggningen kommer inte att leverera data under ca två månader.

Uppgradering av väderradar i Ase

Så använder du radartjänsten

Så fungerar kartverktygen i radartjänsten

Länkar till tidigare versioner av radartjänster

Radar/Blixt, Sverige Radarbild, Norden

Radaranläggningar moderniseras

Fram till slutet av 2018 pågår arbete med att uppgradera SMHIs väderradaranläggningar. Den närmsta tiden är följande anläggningar berörda:
Under intrimning: Väderradaranläggningarna i ÄngelholmVaraÖstersund och Hudiksvall är driftsatta men fortsatt under intrimning och vissa brister i data kan framträda under intrimningsperioden.

Ase: Väderradar Ase planeras att bli moderniserad med start i mitten av maj. Anläggningen kommer inte att leverera data under ca två månader.

Uppgradering av väderradar i Ase

Så använder du radartjänsten

Så fungerar kartverktygen i radartjänsten

Länkar till tidigare versioner av radartjänster

Radar/Blixt, Sverige Radarbild, Norden

Professionella tjänster

Undvik snöras från tak

Snöraswebb hjälper dig som har ansvar för takskottning att lätt bedöma behovet av takröjning och rasrisken.

Bli varnad vid åskrisk

Var förberedd på extremt väder med kundanpassade sms- och e-postvarningar i samband med åska. Med vår webbtjänst får du tillgång till meteorologernas prognoser, blixtarkiv och observationer.

Lär dig mer

Radar

Väderradar är ett värdefullt hjälpmedel när man gör meteorologiska och hydrologiska prognoser.

Vad är falska radarekon?

Allt en väderradar ser är inte nederbörd och dessa benämns falska nederbördsekon.

Professionella tjänster

Undvik snöras från tak

Snöraswebb hjälper dig som har ansvar för takskottning att lätt bedöma behovet av takröjning och rasrisken.

Bli varnad vid åskrisk

Var förberedd på extremt väder med kundanpassade sms- och e-postvarningar i samband med åska. Med vår webbtjänst får du tillgång till meteorologernas prognoser, blixtarkiv och observationer.

Lär dig mer

Radar

Väderradar är ett värdefullt hjälpmedel när man gör meteorologiska och hydrologiska prognoser.

Vad är falska radarekon?

Allt en väderradar ser är inte nederbörd och dessa benämns falska nederbördsekon.